4 november: Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt

De Goldschmeding Foundation, Instituut Gak en de NSvP organiseren op maandag 4 november 2019 de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt. Tijdens dit symposium maken we de stand van zaken op rond de inclusieve arbeidsmarkt. Daarbij zoeken we met maatschappelijke organisaties, werkgevers, beleidsmakers en onderzoekers een concreet antwoord op de vraag welke praktische stappen er moeten worden ondernomen om de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever te maken. Het uiteindelijke doel is meer en beter werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers, jongeren, 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking.

Programma
Het symposium bestaat uit twee delen: een ochtendprogramma met werksessies en een plenair middagprogramma.

Werksessies
In de ochtend gaan we in een zestal werksessies met deskundigen aan de slag met het formuleren van concrete ideeën om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

1) Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en Leven Lang Ontwikkelen: om inzetbaar te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Maar is dat voor iedereen bereikbaar? Met Jos Sanders (Lector aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen) en Miranda Witvliet (senior onderzoeker Regioplan).

2) Gelijke kansen bij matching van vraag en aanbod: kunnen nieuwe technologieën of vormen van matching zorgen voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt? Met Joost van Genabeek (senior onderzoeker bij TNO), Ingeborg Zwolsman (programma manager Open Hiring bij Start Foundation), Rob Jansen (directeur Chain Logistics en projectpartner Open Hiring) en Felix Spira (Skillab).

3) De invulling van inclusief HRM-beleid in de praktijk: kennismaken met een aantal concrete inclusieve HRM-instrumenten die zich al hebben bewezen in de praktijk. Met Martine Baadenhuijsen, Alet Denneboom (Treant) en Chantal van Vliet (A&O fonds SW en kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid).

4) Met de circulaire economie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt: wat is daarvoor nodig? Met Joke Dufourmont (Programmaleider Jobs & Skills in the Circular Economy bij Circle Economy) en Birgitta Kramer (programmamanager Circulaire Economie bij de Goldschmeding Foundation).

5) Diagnose stellen op basis van zingeving: inzicht in zingeving in relatie tot werk met het diagnose-instrument van ZinVerzetten stelt onder andere bedrijfsartsen in staat sneller tot de kern van de problematiek te komen. Maar hoe werkt dat instrument? Met Peter Henk Steenhuis (journalist en parttime filosofieredacteur bij dagblad Trouw) en Frank Braakman (sociaal ondernemer).

6) Nieuwe technologieën voor een inclusievere arbeidsmarkt: welke mogelijkheden zijn erom met behulp van nieuwe technologie de arbeidsmarkt inclusiever te maken? En hoe kunnen we met bestaande voorbeelden meer impact realiseren? Met Barbara Reeger (Universitair Hoofddocent aan de VU, Athena Instituut).

Plenair middagprogramma 
Tijdens het plenaire gedeelte wisselen we met elkaar van gedachten over inclusie en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Met een keynote speech van staatsecretaris Tamara van Ark (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en een panelgesprek over de stelling “Iedereen moet in staat zijn om de waarde van werk te realiseren” met Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA-AIAS-HSI), Amber Ginneken en Cynthia van der Winden (Wij staan op!).
Na een korte pauze volgt het tweede panelgesprek over de toenemende mate van kansenongelijkheid in Nederland. Daarover praten we met Bas ter Weel (SEO), Machteld de Jong (InHolland) en Jannet Vaessen (WOMEN Inc.).
Maarten van Bezouw (Universiteit van Amsterdam) en Hamit Karakus (directeur Platform 31) spreken vervolgens over hoe je kunt leren om jezelf te blijven ontwikkelen. We sluiten het plenaire programma af met het inspirerende verhaal van paralympisch zeiler en motivational speaker Rolf Schrama.

Verslag
U kunt het symposium op afstand volgen via Twitter met #inclusievearbeidsmarkt. Na afloop van het symposium vindt u op deze website een verslag van het inhoudelijk programma.