Aart Jan de Geus nieuwe voorzitter bestuur Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation maakt bekend dat Aart Jan de Geus per 1 januari a.s. Piero Overmars zal opvolgen als voorzitter van het bestuur van de foundation. De Geus was voorheen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002-2007), daarna plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij de OESO en sinds 2012 bestuursvoorzitter en CEO van de Duitse Bertelsmann Stiftung.

Jan Peter Balkenende namens de Raad van Toezicht van de Goldschmeding Foundation: ”Piero Overmars is vanaf het schetsen van de eerste contouren bij de Goldschmeding Foundation betrokken geweest. Wij zijn zeer erkentelijk voor de manier waarop hij als voorzitter invulling heeft gegeven aan zijn functie en de doelstelling van onze stichting. In Aart Jan de Geus hebben we een goede opvolger gevonden die thuis is in het gedachtegoed van de Goldschmeding Foundation en veel kennis en ervaring meebrengt in het werkveld Mens, Werk en Economie.”

Noot voor de redactie (niet ter publicatie)
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Bianca Nagtegaal
T: 020-3330363 of bnagtegaal@goldschmeding.foundation

Over de Goldschmeding Foundation:
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving.