ClubForum*20: Iedereen kansrijk!

Meer informatie
Locatie
SER gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

De Goldschmeding Foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Economie. Vanuit het thema Inclusieve Arbeidsmarkt ondersteunen wij onder andere de Buzinezzclub en Werkclub. De Buzinezzclub en Werkclub hebben de ambitie om jongeren en schoolverlaters van 15-35 jaar, nieuwe Nederlanders en laaggeletterden een succesvolle en duurzame carrière te bieden. Dat doen ze door hun ‘members’, mensen die op zoek zijn naar een passende baan of studie, met een bevlogen team van trainers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Op 15 april organiseren de Buzinezzclub en Werkclub, in samenwerking met de Goldschmeding Foundation, het ClubForum*20. De ambitieuze vraag van het ClubForum*20 is: hoe zorgen we dat alle kwetsbare Nederlanders kansrijk worden en economisch zelfstandig zijn?

Prof. dr. Kim Putters (SCP) opent deze tweede editie van het ClubForum*20 met zijn visie op kwetsbare Nederlanders. Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen optimaal kan participeren? En wie heeft hierin welke verantwoordelijkheid? Prof. dr. Ton Wilthagen (Tilburg University) sluit aan op de keynote met een reflectie op dit thema, gevolgd door een paneldiscussie met wethouders van de vijf grote steden en drie Tweede Kamerleden. Zij gaan in gesprek over de belemmeringen en kansen rondom dit thema binnen hun gemeente. Tot slot lanceren de Buzinezzclub, Werkclub en Goldschmeding Foundation groot nieuws!

Dit alles vindt plaats tussen 16.00 en 17.30 uur met aansluitend een netwerkborrel. Aanmelden kan via deze website: → clubforum20.nl.