Inaugurele rede Lans Bovenberg

Meer informatie
Locatie
Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.

Op donderdag 15 december 2016 om 16.15 uur precies zal

Prof.dr. Lans Bovenberg

hoogleraar J.P.D. Goldschmeding leerstoel ‘Vernieuwing van Economieonderwijs’, zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld:

Economie onderwijs in balans: kiezen en samenwerken

 

Prof. dr. Lans Bovenberg - dubbeloratie

Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats over “Economie, Waarden en Deugden”.
Meer informatie vindt u hier