Symposium: Filantropie voor onderwijs en onderzoek

Meer informatie
Locatie
Auditorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam

Michiel de Wilde, directeur van de Goldschmeding Foundation, spreekt op 26 april tijdens de jaarlijkse Dag van de Filantropie. De toespraak zal gaan over het programma ‘Innovatie Economie Onderwijs’ dat de Goldschmeding Foundation in 2016 startte samen met professor Lans Bovenberg. Het doel van dit programma is een bijdrage te leveren aan een ingrijpende en duurzame vernieuwing van het economie-curriculum binnen het voortgezet onderwijs. Michiel de Wilde zal spreken over de gevolgde aanpak bij dit project en over enkele andere projecten van het fonds. Welke resultaten beoogt de Goldschmeding Foundation? Welke kansen zijn er, en welke risico’s? Hoe bouw je aan gezamenlijk draagvlak?

Andere sprekers op het symposium zijn professor Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit over ‘Gescheiden werelden van fondsen, overheden en onderwijsinstellingen?’, professor Sylvester Eijffinger van de Tilburg University over ‘Draagvlakverbreding voor en door een universiteit’, Margot van Sluis van het Erasmus Trust Fonds over ‘Het succes van een nieuw Nederlands Universiteitsfonds’, en Roel Endert van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over ‘Ratio en resultaten pilot ‘Filantropie voor het voortgezet onderwijs’.