Bert Beun volgt Aart Jan de Geus per 1 april 2023 op als bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie laat weten dat Bert Beun per 1 april 2023 toetreedt als bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation. Bert Beun volgt hiermee Aart Jan de Geus op die deze rol sinds 1 januari 2020 vervult.

Bert Beun is sinds 2012 voorzitter en lid van het College van Bestuur van het Deltion College te Zwolle. Na zijn opleiding HTS-Bouwkunde werkte hij van 1985-1988 als docent in het Katholiek Onderwijs Enschede. Van 1988-2005 vervulde hij verschillende functies bij de Bouwradius Groep en van 2005-2011 was hij algemeen directeur van de Van Dijk Bouwgroep.

De Raad van Toezicht verwelkomt Bert Beun van harte en wenst hem veel succes bij de Goldschmeding Foundation. Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Robert Jan van de Kraats: “Bert Beun is bestuurder en praktijkman, met een strategische visie. In combinatie met zijn ervaring in het bedrijfsleven waaronder midden- en kleinbedrijf, het onderwijs en diverse maatschappelijke organisaties, is hij de juiste persoon om de impact van de Goldschmeding Foundation verder te vergroten.” Bert Beun: “Na mijn periode in het onderwijs geeft de Goldschmeding Foundation mij de mogelijkheid om me te binden aan een prachtige organisatie met doelen die passen bij mijn kijk op een mooiere en betere wereld.”

Bert Beun volgt Aart Jan de Geus op wiens termijn op 31 maart 2023 afloopt. Daarnaast is Aart Jan de Geus per 1 januari 2023 bestuursvoorzitter geworden van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en Kroonlid van het College van Toezicht op de Advocatuur. Robert Jan van de Kraats: “De Raad van Toezicht dankt Aart Jan de Geus voor zijn grote persoonlijke inzet en betrokkenheid bij de Foundation. Wij zijn hem erkentelijk voor het inhoudelijke scherp stellen van de strategische focus en daarmee de projectenportefeuille, de opbouw van het team, en de professionalisering en positionering van de foundation.”

Per 1 april 2023 zal het bestuur van de Goldschmeding Foundation bestaan uit Bert Beun, voorzitter, en Janka Stoker, secretaris, tevens verantwoordelijk voor de wetenschappelijke standaard.