CBS kijkt gelukkig voorbij economische groei

“Het is erg goed dat het CBS met een nieuwe monitor verder kijkt dan alleen economische groei”. Dat zegt onderzoeker Emma Pleeging van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 16 mei voor het eerst de Monitor Brede Welvaart gepubliceerd waarin naast de economie ook de kwaliteit van leven in kaart wordt gebracht.

Dat het economisch goed gaat, is bekend. Uit de Monitor Brede Welvaart blijkt nu dat 85 procent van de Nederlanders het leven het rapportcijfer 7 of hoger gaven in 2017. Keerzijde is dat Nederland het slecht doet op het gebied van duurzaamheid. We hebben steeds minder natuur, de concentratie fijnstof overschrijdt op meerdere plekken de Europese norm en we stoten steeds meer CO2 uit.

“Het gaat om de kwaliteit van ontwikkeling, niet (alleen) om kwantiteit. Hoe mensen hun leven en de toekomst ervaren is daarin erg belangrijk. Dat is ook precies waarvoor we de Hoopbarometer hebben ontworpen”, zegt Pleeging. De Hoopbarometer komt tot stand met steun van de Goldschmeding Foundation.

“Mensen hebben vaak een goed idee over hoe het gaat met de dingen die zij waardevol vinden, en handelen daar ook naar” stelt zij. “Door ook ervaringen als hoop, vertrouwen en geluk te meten, krijgen we een steeds beter beeld van hoe het echt met mensen gaat”.