Circle Economy lanceert Circular Jobs Initiative om arbeidsmarkt voor te bereiden op circulaire economie

Het nieuwe rapport van onze projectpartner Circle Economy plaatst de arbeidsmarkt centraal in de transitie naar de circulaire economie en waarschuwt dat het bedrijfsleven en de overheid onvoldoende voorbereid zijn. Daarom werd op woensdag 11 maart jl. het Circular Jobs Initiative gelanceerd dat zich inzet voor een arbeidsmarkt die zowel mensen als de planeet beschermt. Het initiatief mobiliseert partners uit de industrie, overheid en het maatschappelijk middenveld en stimuleert samenwerking om de uitdagingen waar de arbeidsmarkt, als gevolg van klimaatverandering en grondstoffenschaarste voor staat, op te lossen.

De Nederlandse arbeidsmarkt
Op dit moment is 8,1% van alle banen in Nederland circulair, terwijl de landelijke ambitie is om in 2050 volledig circulair te zijn. Er is dus een enorme verschuiving nodig op de arbeidsmarkt. Om de nationale en internationale ambities voor een circulaire economie te realiseren, moeten de overheid en het bedrijfsleven de overige 9 miljoen banen gaan voorbereiden door de juiste vaardigheden te ontwikkelen onder de huidige werkende bevolking – en die van de toekomst. Dat stelt het nieuwe rapport van het Circular Jobs Initiative, onderdeel van Circle Economy. Het rapport, Jobs & Skills in the Circular Economy, State of Play and Future Pathways, is op 11 maart jl. gelanceerd in Amsterdam.

Circle Economy lanceert Circular Jobs Initiative om arbeidsmarkt voor te bereiden op circulaire economie

Kansen voor de toekomst
De Europese Commissie heeft eerder ingeschat dat de transitie naar de circulaire economie ongeveer 700.000 banen kan opleveren. Deze banen worden enerzijds gecreëerd door een toename in recycling en hergebruik, en anderzijds door de toepassing van nieuwe businessmodellen en andere bedrijfsvoering in alle sectoren. Terwijl diensten voor hergebruik, reparatie en onderhoud gaan groeien, zullen lineaire en fossiele sectoren krimpen, en wordt de rol van digitale technologie steeds belangrijker. Deze bewegingen creëren een verandering in de vraag naar specifieke vaardigheden en in onze manier van werken.

“Nu we in de circulaire economie grondstoffen op een nieuwe manier gaan gebruiken en waarderen, hebben we de kans om ook werk opnieuw vorm te geven. We moeten ervoor zorgen dat niemand buiten de boot valt in de transitie van lineair naar circulair. Nu is het moment om deze prioriteiten in bedrijfsvoering en beleid te integreren.” Joke Dufourmont, lead van het Circular Jobs Initiative van Circle Economy

Als het lukt om de juiste prioriteiten te stellen, kan de circulaire transitie nieuwe arbeidsplaatsen en waardig werk opleveren. Tegelijkertijd bestaat het risico dat werkonzekerheid en een eventuele mismatch van arbeidsvraag en -aanbod vergroot worden als de overheid en het bedrijfsleven zich niet goed voorbereiden. Er is dus meer aandacht nodig voor de transitie van de arbeidsmarkt en de vaardigheden die professionals nodig hebben om de circulaire economie te realiseren.

Samenwerken en stimuleren
Het rapport verkent de kansen en uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat en beschrijft op basis hiervan de verandering die het Circular Jobs Initiative in samenwerking met haar partners teweeg hoopt te brengen op de korte en lange termijn. Het (internationale) kennis- en expertisecentrum biedt overheden en bedrijven kennis, advies en trainingen om de circulaire economie te kunnen realiseren én de economische en maatschappelijke effecten te optimaliseren.