Circulaire economie aan het werk

Inzicht in circulaire werkgelegenheid in Nederland

De transitie naar een circulaire economie is essentieel als we klimaatverandering tegen willen gaan en een welvarende, duurzame samenleving willen creëren. Om ervoor te zorgen dat overheden en beleidsmakers weten wat voor beleid zij moeten maken en waarin zij moeten investeren, bestaat er een grote behoefte aan praktische methodes waarmee circulariteit kan worden gemeten.

Circle Economy en het Erasmus Research Institute for Happiness Economics (Ehero) doen onderzoek naar de definitie, identificatie en het kwantificeren van circulaire banen. Een standaard en reproduceerbare methodologie is ontwikkeld dat het aantal circulaire banen in en rondom steden meet en beleidsmakers praktische handvatten biedt om circulaire werkgelegenheid te meten en te monitoren. Hiermee kan effectief beleid worden gevoerd om werkgelegenheid via circulaire banen te stimuleren.

Het sociale aspect van de circulaire economie is minstens zo belangrijk als de beoogde economische effecten van duurzaam gebruik van onze grondstoffen

–  Annerieke Douma – Director Programme and Business Development

 

 

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat 8,1% van de banen in Nederland circulair zijn. Van de seven key elements van de circulaire economie spelen vooral de banen die zich bezighouden met  ‘incorporating digital technology’ en ‘preserving and extending what’s already made’ een belangrijke rol binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. In de laatste vijftien jaar zijn het aantal banen in ‘repair & maintenance’ stabiel gebleven, maar de banen gericht op ‘incorporation of digital technologies’ is aan een opmars bezig. Deze ontwikkeling laat het belang van kennisintensieve arbeid en innovatie in de Nederlandse economie zien.

Lees het volledige rapport voor meer informatie over de definitie van een circulaire baan, hoe circulaire banen in Nederland verdeeld zijn en de methodologie die gebruikt is om deze inzichten te verkrijgen.