Circulaire economie vereist specifiek onderwijs

Om de economie circulair te maken zijn specifieke onderwijs- en trainingsprogramma’s nodig. Dat is de conclusie uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door EHERO en Circle Economy binnen het project Circle Cities Dashboard. De studie is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

In de circulaire economie worden materialen zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk waardeniveau behouden. Producten en diensten circuleren in gesloten kringlopen. Op die manier worden grondstoffen optimaal benut, ecosystemen beschermd en de uitstoot van CO2 beperkt. Dit is nodig om toekomstige generaties in welvaart en welzijn te kunnen laten leven.

De onderzoekers hebben de benodigde vaardigheden en capaciteiten van circulaire en niet-circulaire beroepen vergeleken. Uit het onderzoek blijkt dat de circulaire economie over het algemeen meer handmatige en technologische vaardigheden van professionals vereist.

Om de omslag naar een circulaire economie te maken zijn daarnaast aanjagers van dit duurzame economische systeem nodig. Dit vereist “complexe cognitieve vaardigheden” zoals probleemoplossend denken, aldus de onderzoekers.