Circulaire Economie

naar een maatschappij waarin voldoende menselijk kapitaal wordt ingezet om de circulaire economie te realiseren

Wij geloven dat een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties mogelijk wordt wanneer we circulaire principes doorvoeren in onze manier van werken. De toenemende druk op grondstoffen als gevolg van een lineaire economie gebaseerd op eindeloze groei zal spanning en schaarste veroorzaken, met grote gevolgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Als gevolg van deze veranderende situatie gaan we een onvermijdelijke transitie tegemoet in de arbeidsmarkt: bestaande banen zullen veranderen en nieuwe banen dienen zich aan. Daarbij zijn nieuwe vaardigheden, ketensamenwerkingen en ondernemerschap nodig. Het is ons brede doel om deze transitie van de economie te begrijpen en te begeleiden door werkenden, ondernemers, werkgevers en beleidsmakers te faciliteren bij veranderingen van werkgelegenheid en de ontwikkeling van menselijke kapitaal.