Corona-specifieke vervolgstudie Platform Toekomst van Arbeid (PTA) aan minister Koolmees aangeboden.

Op 30 november heeft het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) het rapport “Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt” overhandigd aan SZW-minister Koolmees. Dit rapport is een vervolg op Investeren in mensen dat in juni van dit jaar verscheen met daarin samenhangende en doorgerekende maatregelen om de arbeidsmarkt crisisbestendiger te maken. In dit aanvullende rapport zijn de gevolgen van de coronacrisis op arbeidsmarkt, onderwijs, en sociale zekerheid geanalyseerd in relatie tot eerdere voorstellen van PTA. 

PTA is een maatschappelijke alliantie en geeft gehoor aan de oproep van de commissie-Borstlap om haar voorstellen verder te brengen. Deelnemers zijn naast de Goldschmeding Foundation vertegenwoordigers van o.a. ABU, AWVN, Cedris, UWV, VNG, NRTO, MBO-Raad, PO-Raad, en het Verbond van Verzekeraars. Alle voorstellen in de publicaties Investeren in mensen en Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt zijn bedoeld als bouwstenen voor een nieuw Regeerakkoord.

De coronacrisis versterkt het verschil tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU en betrokken bij PTA: “De insiders zijn de mensen met een vast contract, met veel zekerheden en van wie een deel bescherming krijgt door de NOW-regelingen. De outsiders worden in deze crisis hard getroffen: mensen met een tijdelijk contract of oproepcontract, uitzendkrachten die niet aan de referte-eis voor een WW-uitkering voldoen en zelfstandigen. Voor die groepen wordt niet of nauwelijks gezorgd.”

In zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt adviseert PTA  in het bijzonder om de WW te gebruiken als springplank naar nieuw werk. Daartoe moet de WW-uitkering in de eerste drie maanden worden verhoogd naar 90 procent van het laatstverdiende loon. Nu is dat 75 procent in de eerste twee maanden en daarna 70 procent. De uitkeringsperiode wordt daarbij vanwege de betaalbaarheid gehalveerd van 24 naar 12 maanden. Daarnaast moeten mensen 70 procent van hun ‘oude werktijd’ verplicht werk maken van scholing, loopbaanoriëntatie of solliciteren. Een van de effecten is dat meer mensen korter werkloos zullen zijn. Een op te richten Werkhuis, met daarin publieke en private partijen, moet ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk van-werk-naar-werk worden bemiddeld. Het liefst nog voordat ze een uitkering moeten aanvragen. Ook de financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet volgens PTA beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis.

Peter Brouwer, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt bij de Goldschmeding Foundation: “De Coronacrisis laat weer eens zien dat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt het snelst en het hardst geraakt worden. Alle reden om de arbeidsmarkt schokbestendiger te maken.”