De Route naar Inclusief Werkgeverschap: website gelanceerd

Het project ‘De Route naar Inclusief Werkgeverschap’, een initiatief van WOMEN Inc., zet zich in voor een arbeidsmarkt waarin iedereen optimaal en op eigen wijze kan participeren. Ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook. In een inclusieve organisatie telt alle diversiteit, kan iedereen zichzelf zijn, hoort iedereen erbij en voelt iedereen dat ook zo. Een inclusieve werkgever zet zich iedere dag in om dat te bereiken en is bereid om daadwerkelijke veranderingen door te voeren om resultaat te boeken. Op de onlangs gelanceerd website deroutenaarinclusiefwerkgeverschap.nl vinden werkgevers relevante informatie op weg te gaan naar een inclusieve organisatie.

Veel onbenut potentieel
Op de huidige arbeidsmarkt hebben grote groepen mensen moeite om werk te vinden of te behouden. Zo hebben ouderen en mensen met een niet-westerse achtergrond een veel kleinere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek en durven veel homoseksuele werknemers nog steeds niet voor hun geaardheid uit te komen in de angst hun baan te verliezen. Daarnaast verdienen vrouwen (ongecorrigeerd) nog altijd zo’n 15% minder dan mannen en blijven zij achter in het bezetten van belangrijke posities. Dit is niet alleen nadelig voor deze groepen, het heeft ook negatieve invloed op de samenleving omdat veel talent onbenut blijft. Voor een langdurige oplossing is het belangrijk dat werkgevers een organisatiecultuur ontwikkelen die echt open staat voor alle mensen en iedereen kansen biedt. Daarom richt dit project zich specifiek op werkgevers.

Kennisbank voor inclusief werkgeverschap
De nieuwe website is dé verzamelplek voor kennis en kunde op het gebied van inclusief werkgeverschap. Welke stappen leg je af op de route naar inclusiviteit binnen je organisatie? Hoe kan je werken aan inclusief beleid, processen, cultuur en leiderschap? De website wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken en nieuwe kennis, want er gebeurt veel rond het onderwerp ‘inclusiviteit op de werkvloer’.