Duurzaam Werk

naar een manier van werken die bijdraagt aan een toekomstbestendige en veerkrachtige economie

De Goldschmeding Foundation gelooft dat een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties mogelijk wordt wanneer we duurzame principes doorvoeren in onze manier van werken. Zo zorgen we dat we veerkrachtig kunnen reageren op een aantal transities die ons werk doen veranderen. Zoals bijvoorbeeld de invloed van veranderende demografie of de energietransitie.

 

Aangezien deze transities zich gelijktijdig voordoen en alle lagen van de samenleving raken, zien we dat bestaande banen veranderen en nieuwe banen zich aandienen. Denk daarbij aan de gevolgen van vergrijzing, werken met gerecyclede grondstoffen en technologische innovatie. Er zijn nieuwe vaardigheden, bedrijfsmodellen, ondernemerschap en beleid nodig om de veranderingen in werkgelegenheid goed op te vangen.

Het is ons brede doel om duurzaam werk in Nederland verder te ontwikkelen. Daarbij ondersteunen we werkenden, ondernemers en werkgevers in de transitie naar een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.

 

Om de weg naar het realiseren van onze impactdoelstelling concreet te maken hebben wij per programma zogenaamde ‘veranderpaden’ beschreven; voor werkenden, ondernemers en beleidsmakers. Die paden bewandelen wij niet zelf; wij zoeken projectpartners die deze veranderingen teweeg kunnen brengen. Onze partners ondersteunen wij met financiële middelen, en ook met onze kennis, ervaring en netwerken.

De samenhang tussen de impactdoelstellingen en de diverse fasen in de veranderpaden wordt geïllustreerd in de Theory of Change. Lees hier een uitgebreide toelichting over onze werkwijze en hoe wij hierin de Theory of Change inzetten.