Duurzaam Werk

naar een manier van werken waarmee ondernemers, organisaties en werkenden veerkrachtig in een duurzame economie kunnen floreren

De Goldschmeding Foundation gelooft dat een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties mogelijk wordt wanneer we duurzame principes doorvoeren in onze manier van werken. Zo zorgen we dat we veerkrachtig kunnen reageren op een aantal transities die ons werk doen veranderen. Bijvoorbeeld de transitie naar een circulaire economie of de invloed van toenemende digitalisering binnen onze werkprocessen. Deze transities raken alle lagen van onze samenleving.

Als gevolg van deze veranderende situatie gaan we een onvermijdelijke transitie tegemoet in werkgelegenheid: bestaande banen zullen veranderen en nieuwe banen dienen zich aan. Aangezien de transities elkaar sneller opvolgen of zich gelijktijdig voordoen wordt veerkracht en ontwikkeling in onze manier van werken steeds belangrijker. Er zijn nieuwe vaardigheden, bedrijfsmodellen en ondernemerschap nodig. Het is ons brede doel om de transitie naar een duurzame economie te faciliteren voor werkenden, ondernemers, werkgevers en beleidsmakers. Daarbij letten we expliciet op de verandering van werkgelegenheid en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.

Om de weg naar het realiseren van onze impactdoelstelling concreet te maken hebben wij per programma zogenaamde ‘veranderpaden’ beschreven. Die paden bewandelen wij niet zelf; wij zoeken projectpartners die deze veranderingen teweeg kunnen brengen. Onze partners ondersteunen wij met financiële middelen, en ook met onze kennis, ervaring en netwerken. Ons team staat daarin continue in nauw contact met de projectpartners.

De samenhang tussen de impactdoelstellingen en de diverse fasen in de veranderpaden wordt geïllustreerd in de Theory of Change. Lees hier een uitgebreide toelichting over onze werkwijze en hoe wij hierin de Theory of Change inzetten.