Beleid

Stimuleren van overheidsbeleid ten behoeve van een duurzame manier van werken waarbij veerkracht in werkgelegenheid centraal staat, zodat overheden en organisaties toekomstbestendig werkgelegenheidsbeleid uitvoeren