Economie moet dagelijks leven als uitgangspunt nemen

Het schoolvak economie en de economische wetenschap moeten meer uitgaan van het dagelijks leven van mensen. Dat is de uitkomst van de conferentie ‘What Kind of Economist do we need in the Next Decade’ die op 19 december werd georganiseerd door Our New Economy, Rethinking Economics NL en Stichting Innovatie Economie-Onderwijs.

Volgens de aanwezige leraren, studenten en wetenschappers moeten docenten economie en economen aan universiteiten een betere verbinding leggen met zaken waar mensen in hun dagelijkse leven mee te maken hebben.

“We moeten beginnen met vraagstukken uit de praktijk die mensen raken”, zei Martijn van der Linden van Our New Economy. “Vanuit de sociologie kunnen we leren dat het enorm belangrijk is om dicht bij de belevingswereld van mensen te blijven”, vulde Stephanie Mudge, universitair hoofddocent Sociologie aan de University of California.

Samen met Stichting Innovatie Economie-Onderwijs, een initiatief dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Goldschmeding Foundation, streven Our New Economy en Rethinking Economics NL naar vernieuwing van het economieonderwijs.

Op dit moment draait het vak economie in het middelbaar onderwijs en de economische wetenschap te veel om geld, winst en (financiële) markten, was de teneur onder de aanwezigen van de conferentie. Als gevolg hiervan steken scholieren en studenten onvoldoende op van de economie, en zijn ze slecht toegerust om met belangrijke veranderingen in de maatschappij om te gaan.

Andere wetenschappelijke disciplines
Veranderingen in de maatschappij en nieuwe inzichten in de economische wetenschap en andere wetenschappelijke disciplines zijn op dit moment onvoldoende weerspiegeld in de curricula. Paul Dembinski, directeur van de Zwitserse denktank Observatoire de la Finance, vindt dat economielessen volgens een drietrapsraket moeten worden gegeven.

Het onderwijs moet volgens Dembinski allereerst uitgaan van het referentiekader van de leerling en de student, van hun dagelijks leven. Daarna moeten in het vak belangrijke economische principes, zoals goed samenwerken en verstandig kiezen, aan bod komen.

Maatschappelijke context
Als laatste is het volgens Dembinski belangrijk dat economiedocenten de context van hun vakgebied goed schetsen: wat betekent economie in de maatschappelijke context of bijvoorbeeld de politieke context?

Elisa Terragno Bogliaccini, student en voorzitter van Rethink Economics NL, gaat nog een stap verder. “Ik zou heel graag zien dat in de economische wetenschap andere wetenschappelijke disciplines worden geïntegreerd. Voor een echte bijdrage aan de maatschappij moet de economie disciplines samenbrengen.”

Hoogleraar Economie aan de Tilburg University Lans Bovenberg juicht samenwerking met studenten over het curriculum van economie en verbreding van het vak toe.

“We moeten wegsturen van economie als wetenschap van alleen schaarste, en toesturen naar economie als de kunst van het nemen van goede beslissingen voor jezelf en voor anderen, en economie als de kunst van samenwerking”.