Publicatie ESB dossier ‘Emoties als drijfveer’

Op 19 september heeft het tijdschrift Economisch Statistische Berichten een themanummer uitgebracht met als titel ‘Emoties als drijfveer: geluk, hoop en liefde in de economie’. Waar economische theorie vaak vertrekt vanuit het idee dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken, schiet dit mensbeeld in veel gevallen tekort bij het verklaren van economisch gedrag. Dit is niet verwonderlijk gezien menselijk handelen ook vaak gedreven wordt door impulsen en emoties. Dit themanummer gaat in op het belang om emoties centraler in de economie te zetten en is opgebouwd uit vier delen. Het eerste gedeelte richt zich op het belang van emoties voor de economie als zodanig – in verschillende artikelen wordt de stelling uitgewerkt dat de homo economicus inadequaat is als basis voor het economische mensbeeld; de rol van emoties in de economie wordt beschreven vanuit historisch perspectief en vanuit de gedragseconomie, en ook wordt er ingegaan op ‘economische deugden’. De drie daaropvolgende delen van dit dossier richten zich elk op een emotie – geluk, hoop en liefde worden achtereenvolgens besproken. Het dossier bevat bijdragen van o.a. Jan Peter Balkenende, Lans Bovenberg, Harry Commandeur, Eric van Damme, Esther-Mirjam Sent, Ruut Veenhoven en Frans de Waal.

 

esb-themanummer-voorkantDeze publicatie komt voort uit het door de Goldschmeding Foundation ondersteunde project ‘Hoop als drijfveer in theologisch en economisch perspectief’ dat wordt uitgevoerd door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (Dr. Martijn Burger en Drs. Emma Pleeging) en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (Prof. Dr. Patrick Nullens en Dr. Steven van den Heuvel). Het project is een unieke samenwerking tussen economen en theologen rond het belang van emoties en deugden in de economie.

Het themanummer van Economisch Statistische Berichten is hier te lezen.