Essentiële voorwaarden voor succesvolle scale-ups

Of je succesvol bent op de weg van start-up naar scale-up is van een aantal factoren afhankelijk. Een van de belangrijkste factoren: de mensen die het werk doen, ofwel: de werknemers. Heb je de juiste mensen aan boord om te groeien en bekleden zij de functie die het best past? Mensen aannemen om te kunnen groeien tot scale-up vraagt meer van een organisatie dan een vacature uitschrijven en de juiste kandidaten selecteren. Je moet de hele organisatie transformeren. Dat concluderen onderzoekers van ScaleUpLab, een initiatief van ScaleUpNation, in hun meest recente artikel: “Hiring to scale”.

Transformatie
Een scale-up is niet gewoon een grote start-up. Een scale-up vraagt om het veranderen van je organisatie. Van informele processen, naar meer structuur en orde. Het ontwikkelen van de dienst of het product is grotendeels afgerond en nu moet er geleverd worden. De sales moet op orde en de infrastructuur voor het leveren van het product moet georganiseerd zijn. En waar je eerst nog focus had op die ene klant, moet je nu meerdere stakeholders tegelijkertijd managen. Dat vraagt om een andere organisatiestructuur, ervaren professionals en een open houding naar buiten toe.

Kennis en kunde
Om deze transformatie goed te kunnen doorstaan, zijn de juiste professionals nodig. Maar hoe weet je nou of je de juiste mensen aanneemt? Uit het onderzoek van ScaleUpLab blijkt dat functionele expertise, scale-up ervaring en managementvaardigheden essentieel zijn. Functionele expertise (sales, operatie, IT, marketing) is nodig omdat er geen tijd is voor ‘learning on the job’. Er zijn mensen nodig die weten wat er moet gebeuren. Scale-up ervaring (bijvoorbeeld het managen van meerdere stakeholders, leiding geven aan de organisatieverandering) is nodig om bepaalde patronen te herkennen en stress te reduceren. Professionals die al eens door zo’n snel verandertraject zijn gegaan kennen het klappen van de zweep en die ervaring komt goed van pas. Managementvaardigheden, tenslotte, zijn nodig om de werknemers goed te begeleiden, te coachen en de juiste richting op te sturen.

Best practices
Om de nodige vaardigheden in huis te kunnen halen is een effectief HR proces noodzakelijk.
ScaleUpLab verzamelde 8 best practices:
1) Zorg voor een aannamebeleid dat gericht is op de toekomst
2) Pas het aanbod dat je kandidaten kunt doen aan op de nieuwe fase als scale-up
3) Profiteer van de status als scale-up: mensen willen graag voor je werken
4) Wees objectief en probeer onbewuste vooroordelen uit te sluiten wanneer je mensen spreekt en aanneemt (zie ook punt 8)
5) Maak de overeenkomst snel rond; zorg dat grote bedrijven met veel geld niet de ideale kandidaat wegkapen
6) Maak iedereen ambassadeur van je bedrijf, ook de mensen die niet worden aangenomen. Zorg voor een positieve ervaring!
7) Investeer veel tijd in het inwerken van nieuwe mensen
8) Omarm diversiteit, het brengt de organisatie verder

It takes a village…
… to raise a child. Een bekend gezegde, dat ook toepasbaar is op een scale-up. Als scale-up heb je immers vaak niet de middelen om eindeloos personeel aan te nemen. Maar je hebt wel slagkracht nodig om te kunnen blijven groeien. Daarom is het zaak je te omringen door mensen en bedrijven die daarbij kunnen helpen. Met freelancers kan je snel het team uitbreiden, door het aangaan van (commerciële) samenwerkingen met andere organisaties krijg je meer financiële slagkracht en je kunt je netwerk inzetten als ambassadeurs. Wees creatief, sta open voor diversiteit en laat zien dat je alle hulp en advies waardeert. Dán zijn alle cruciale ingrediënten voor groei aanwezig.