Expertisecentrum voor De Toekomst van Werkzekerheid lanceert website

Door ontwikkelingen als flexibilisering en digitalisering verandert de arbeidsmarkt. De zekerheid van een vast contract lijkt verleden tijd. Hoe gaan we de arbeidsmarkt van de toekomst vormgeven en hoe nemen we werkzekerheid daarin mee? Het nieuwe Expertisecentrum voor De Toekomst van Werkzekerheid houdt zich bezig met deze vraagstukken en lanceerde onlangs haar website. Op de website brengt het centrum onderzoeksprojecten en ander wetenschappelijk onderzoek naar werkzekerheid samen, met als doel om onze kijk op werkzekerheid te veranderen.

Proactiviteit voor Werkzekerheid
Het onderzoeksproject “Proactiviteit voor Werkzekerheid”, dat ondersteund wordt door de Goldschmeding Foundation, is onderdeel van het Expertisecentrum. Dit 2-jarige onderzoeksproject, uitgevoerd door dr. Jessie Koen en drs. Maarten van Bezouw, doet onderzoek naar manieren om werkzekerheid te versterken in de veranderende en onzekere arbeidsmarkt. Het onderzoek richt zich specifiek op mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Nieuwe vormen van werkzekerheid
Netwerken, plannen, nieuwe vaardigheden opdoen: drie voorbeelden van hoe proactief loonbaangedrag meer zekerheid kan bieden in onzekere situaties. Maar is dat niet net waar de schoen wringt? In onzekere situaties hebben mensen wel wat anders aan hun hoofd dan proactief netwerken of een cursus volgen. Ze zijn bezig met het regelen van een volgende arbeidsovereenkomst, hebben zorgen over hun financiën en zien weinig mogelijkheden tot zelfontplooiing. Dit onderzoeksproject gaat aan de slag met het doorbreken van deze negatieve spiraal van onzekerheid. De resultaten hopen de onderzoekers in te kunnen zetten om nieuwe vormen van werkzekerheid te creëren.