Goldschmeding Foundation zoekt programmamanager/ kwartiermaker ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie zoekt een programmamanager/kwartiermaker ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’. Bijna twee jaar na de start heeft de Goldschmeding Foundation een diverse portefeuille met interessante en veelbelovende projecten opgebouwd. De komende jaren breiden we deze portefeuille uit waardoor behoefte is ontstaan aan versterking door middel van programmamanager/kwartiermaker.

In het aandachtsgebied ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ worden de werkterreinen Mens, Werk en Economie verbonden met het thema Inclusiviteit. De gezochte programmanager/kwartiermaker zal een sleutelrol vervullen bij het verder versterken van de bestaande projectenportefeuille op basis van het gedachtengoed van de Goldschmeding Foundation.

De Goldschmeding Foundation is opgericht voor de lange termijn en denkt vanuit het belang van toekomstige generaties. Belangrijke inhoudelijke thema’s die hier een nadere invulling aan geven zijn Inclusiviteit (een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen), Circulaire Economie (een economie die groeit binnen de ecologische grenzen van onze planeet) en Innovatie en Vernieuwing (de ontwikkeling van baanbrekende ideeën en initiatieven).

Wij steunen initiatieven die bijdragen aan daadwerkelijke maatschappelijke verandering (‘impact’) en gekenmerkt worden door wetenschappelijke excellentie.

Lees meer over de vacature en de sollicitatieprocedure via onderstaande link.