Goldschmeding Foundation zoekt projectmanager Menswaardige Samenleving

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is in 2016 van start gegaan en is vernoemd naar initiatiefnemer Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad. De foundation heeft als doel om bij te dragen aan een betere wereld en zet daarin het denken vanuit het belang van de ander centraal. Fundamenteel uitgangspunt is dat een betere wereld ontstaat wanneer mensen en organisaties handelen vanuit de wil om een ander verder te helpen, overigens zonder daarbij zichzelf weg te cijferen. De foundation wil hieraan een bijdrage leveren door initiatieven te ondersteunen die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken binnen het werkveld Mens, Werk en Economie.

De Goldschmeding Foundation is opgericht voor de lange termijn en denkt vanuit het belang van toekomstige generaties. Binnen het werkveld Mens, Werk en Economie zijn drie thema’s gekozen die het donatiebeleid bepalen: Inclusieve Arbeidsmarkt (waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen), Circulaire Economie (een economie die groeit binnen de ecologische grenzen van onze planeet) en Menswaardige Samenleving (een samenleving waarin ook het belang van de ander verankerd is in de economie). De foundation steunt binnen de drie thema’s initiatieven die bijdragen aan daadwerkelijke maatschappelijke verandering, via excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatieve praktijkprojecten.

Vier jaar na de start heeft de Goldschmeding Foundation een diverse portefeuille met interessante en veelbelovende projecten opgebouwd. Deze portefeuille wordt de komende jaren voortvarend uitgebreid met projecten die voor ieder van de drie inhoudelijke thema’s de theory of change en onze doelstellingen nader invullen en versterken.

Rol en verantwoordelijkheden 
Binnen het programma ‘Menswaardige Samenleving’ worden de werkterreinen Mens, Werk en Economie verbonden met de thematiek van leiderschapstoerusting en de ontwikkeling van verantwoorde organisaties. Omdat de impactdoelstelling van het programma gaat over het verankeren van het belang van de ander in het economisch handelen van mensen, gaat dit programma over zaken als onderwijs en scholing, zingeving en ethiek en maatschappelijk georiënteerde bedrijfsvoering en meervoudige waardecreatie.  Er schuilt een paradigmashift onder van het dominante neoliberale economische denkkader gericht op groei, welvaart en eigen belang naar een gerichtheid op bloei, welzijn en wederzijdse belangen in het economisch verkeer. Menswaardig is dan wanneer de bloei van mensen ondersteund wordt door de economie. Het programma wordt geleid door een Programmamanager en de portfolio van projecten wordt komende jaren verder opgebouwd. De Projectmanager zal de Programmamanager ondersteunen bij het realiseren van maatschappelijke resultaten (impact) met de lopende projecten en het verder uitbreiden en versterken van de projectenportefeuille.

Je voert een afwisselend pakket aan werkzaamheden uit binnen het Programma Menswaardige Samenleving. Dit varieert van het bijhouden van onderzoek en nieuws over het thema tot het ondersteunen van partners bij het ontwikkelen van  projectvoorstellen en het monitoren van de voortgang en resultaten van projecten. We verwachten dat je je in deze rol verder zult ontwikkelen, waardoor ook je verantwoordelijkheden zullen toenemen. Je werkt nauw samen met de Programmamanager Menswaardige Samenleving en met een kleine groep vaste en flexibele collega’s, medewerkers van begunstigde organisaties en overige partners van de foundation. We zoeken iemand die verantwoordelijkheid neemt en zelf de handen uit de mouwen steekt.

Je werkzaamheden spelen zich op drie terreinen af:

• Projectbeheer. Het ontwikkelen, monitoren en evalueren van projecten en het leren van de voortgang en uitkomsten van projecten;
• Ondersteuning van partners. Het ondersteunen van begunstigde organisaties bij het realiseren van aansprekende resultaten, het versterken van hun organisatie en het onderling samenwerken;
• Ontwikkeling van kennis, relaties en projecten. Het ontwikkelen van thematische kennis en het bijdragen aan de identificatie van nieuwe projectpartners en de ontwikkeling van de portefeuille.

Taakomschrijving
Projectbeheer:

• Ondersteunen van (potentiële) projectpartners bij het ontwikkelen van projectvoorstellen, door kritisch mee te denken en te lezen;
• Monitoren van de voortgang van projecten (o.a. door het beoordelen van de voortgangsrapportages van projecten);
• Bijdragen aan de monitoring en evaluatie van de maatschappelijke resultaten (impact) van projecten en van de communicatie daarvan (in samenwerking met de communicatiemanager);
• Bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van de interne processen en procedures rond de projecten binnen het thema;
• Controleren van praktische aspecten rond de projecten, het identificeren van problemen en het bijhouden van projectdocumentatie en -archief.

Ondersteuning van partners:

• Organiseren en bijwonen van overleg met projectleiders en -medewerkers van begunstigde organisaties over de voortgang en resultaten van projecten;
• Adviseren van begunstigde organisaties ten aanzien van kansen en mogelijkheden voor hun organisatie en het identificeren van interessante aanvullende partnerschappen;
• Faciliteren van contacten tussen begunstigde organisaties binnen de portefeuille om daarmee wederzijdse nuttige samenwerking te bevorderen;
• Identificeren van kansen voor samenwerking op projectniveau met strategische partners waaronder co-financiers, investeerders, bedrijven, overheden en ngo’s.

Ontwikkeling van kennis, relaties en projecten:

• Opbouwen, vastleggen en delen van kennis van het eigen thema, op basis van een voortdurende investering in zelfstudie, intern overleg en contacten met externe experts;
• Signaleren en delen van nieuwe ontwikkelingen en trends die van belang zijn binnen het eigen thema en voor de Goldschmeding Foundation in het algemeen;
• Bijdragen aan de interne gedachtenvorming over de ontwikkeling van het eigen thema en van de Goldschmeding Foundation in het algemeen;
• Bijdragen aan de identificatie, de ontwikkeling en het ontwerp van projecten en partnerschappen die bijdragen aan de doelstellingen van de Goldschmeding Foundation.

Competenties en ervaring
• Affiniteit met de visie, missie, kernwaarden en doelstellingen van Goldschmeding Foundation.
• Academisch opleidingsniveau; brede intellectuele nieuwsgierigheid
• Minimaal 3 jaar werkervaring
• Kennis van en ervaring met de thematiek van en de stakeholders in het programma
• Analytisch en kritisch denkvermogen
• Kunnen plannen, coördineren en organiseren
• Doortastend, zelfstandig, resultaatgericht, proactief en hands-on
• Sociale vaardigheden om met uiteenlopende stakeholders samen te werken
• Een dienstverlenende instelling; flexibel en representatief
• Kennis van impactmeting is een pré (opleidingsmogelijkheden worden geboden)
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift

Aanbod
De Goldschmeding Foundation biedt een uitdagende en brede functie, in eerste instantie voor 32 – 40 uur en voor 12 maanden. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op leeftijd en ervaring en zijn passend voor een professionele charitatieve organisatie. De foundation kent een reguliere werkweek van 40 uur en biedt 25 vakantiedagen bij een voltijdsaanstelling.

Procedure
Geschikte kandidaten wordt verzocht hun curriculum vitae met een beknopte motivatiebrief vóór 28 februari 2021 te sturen aan Bianca Nagtegaal: bnagtegaal@goldschmeding.foundation. De procedure bestaat uit gesprekken met collega’s en het Bestuur van de Goldschmeding Foundation en wordt na de sluitingsdatum binnen 4-6 weken afgerond. De beoogde startdatum is 1 juni 2021 of eerder.