Govert Buijs benoemd op Goldschmeding leerstoel aan de VU

GovertBuijs_140x84_tcm289-758696VU-hoogleraar Govert Buijs (politieke filosofie & levensbeschouwing) is benoemd op de nieuwe Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De ‘F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society’ is ingesteld om het gedachtegoed van Frits Goldschmeding voor een humane economie en samenleving verder te ontwikkelen en vorm te geven. De opdracht van de leerstoel is de betekenis van centrale morele deugden als rechtvaardigheid, hoop en liefde voor economie en samenleving te doordenken. Vooral het begrip liefde (agapè) staat centraal in het onderzoek van de leerstoel. De F.J.D. Goldschmeding leerstoel verricht interdisciplinair onderzoek en richt zich naast filosofie ook op economie, theologie, ethiek, sociale wetenschappen en geschiedenis. (…)