Hoe de kerkvaders grondleggers werden van het christelijk geloof

De Goldschmeding Foundation laat onderzoek doen naar de manier waarop in het werk van kerkvader Augustinus werk en bezinning, actie en contemplatie, een mens in evenwicht houden en naar hoe de persoonlijke drijfveren – geldingsdrang, deugden, ondeugden – een rol spelen in de verbetering of verslechtering van de levenskwaliteit in een maatschappij, schrijft Nico de Fijter in dagblad Trouw.

Hun geschriften vormen de basis voor de christelijke geloofsleer. Maar een belangrijk deel van het denken van de kerkvaders is onderbelicht gebleven. Ze dragen namen als Athanasius, Johannes Chrysostomus, Augustinus, Irenaeus en Ambrosius. En ze hebben een ongekend belangrijke rol vervuld in de eerste vorming van het vroege christendom.

Augustinus van Hippo door Sandro Botticelli

Kerkvaders worden ze genoemd: geestelijken die in de eerste eeuwen van de jaartelling – en dus ook in de eerste eeuwen van het christendom – hebben nagedacht over bepaald geen onbelangrijke vragen. Wie is God? Wie is Christus? Wat is de mens? Wat is de vrije wil? Hoe ziet de ideale maatschappij eruit? In traktaten legden ze hun denken vast. En daarmee werden ze de grondleggers van de manier waarop christenen denken over God en maatschappij. (…)

Bijna tien jaar geleden stelde Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Tilburg University en directeur van het Centre for Patristic Research (CPO), aan een aantal medewetenschappers voor om het onderbelichte aspect van het werk van de kerkvaders in beeld te brengen. Dat sloeg aan. Er kwamen een paar symposia, eerst alleen in Nederland, maar later ook internationaal. Er volgden publicaties, met Europees geld en steun van de Nederlandse organisaties voor wetenschappelijk onderzoek konden promovendi worden aangesteld en er verscheen een meer dan vuistdikke bundel met bijdragen van wetenschappers van over de hele wereld.

En deze week wordt in Utrecht een groot internationaal congres gehouden (zie link hieronder). Van Geest: “En het mooie is dat ook het bedrijfsleven geld overheeft voor dit soort onderzoek.” Van Geest doelt op de Goldschmeding Foundation, een initiatief van Randstad-oprichter en rijkste Nederlander Frits Goldschmeding. “Deze Foundation is één van onze financiers. Dat heeft een reden. De oprichter laat onderzoek doen naar de manier waarop in het werk van Augustinus bijvoorbeeld werk en bezinning, actie en contemplatie, een mens in evenwicht houden en naar hoe de persoonlijke drijfveren – geldingsdrang, deugden, ondeugden – een rol spelen in de verbetering of verslechtering van de levenskwaliteit in een maatschappij (…)

De Tilburg University, School of Catholic Theology organiseert het congres ‘Early Christian Mystagogy and the Body’ van 29 augustus tot en met 1 september in het paushuis in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie over het congres.