Hoogleraar Harry Commandeur benoemd op F.J.D. Goldschmeding leerstoel

Om de verdiensten van Frits Goldschmeding aan de Nederlandse economie en maatschappij te eren is bij Erasmus School of Economics de F.J.D. Goldschmeding leerstoel opgericht. Prof.dr. Harry Commandeur, hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuishoudkunde in Erasmus School of Economics is benoemd op deze leerstoel.

Frits Goldschmeding (1933), die economie studeerde aan de VU Amsterdam, is vooral bekend als oprichter en bestuursvoorzitter van Randstad Holding. In 1985 kreeg hij de koninklijke onderscheiding ‘Officier in de Orde van Oranje Nassau’. Bij het 35-jarig bestaan van de Randstad Groep werd hij daarnaast benoemd tot ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’. Vanwege zijn bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in België werd hij in 1999 benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. In 1994 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Rochester als erkenning voor de bijdrage die hij met Randstad heeft geleverd aan de Nederlandse economie en maatschappij. Tevens ontving hij in 2006 een eredoctoraat van de Nyenrode Business Universiteit.

HCommandeur_F_Goldschmeding

Raakvlakken economie en geestes- en sociale wetenschappen
De F.J.D. Goldschmeding leerstoel richt zich op de verkenning van de raakvlakken, samenhang en meerwaarde tussen economie enerzijds en geestes- en sociale wetenschappen anderzijds. Vanuit de leerstoel zal prof.dr. Harry Commandeur verbindingen leggen tussen de economische wetenschappen en andere disciplines zoals filosofie, theologie, rechten, geschiedenis en de sociale wetenschappen.

De activiteiten die door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) worden uitgevoerd rond het thema ‘geluk’, zijn een mooi voorbeeld waar deze interdisciplinaire benadering toe kan leiden. Dit geldt ook voor het mede door Frits Goldschmeding mogelijk gemaakt initiatief ERGO, waarbij economen, theologen, filosofen en juristen jaarlijks op de clipper Stad Amsterdam met elkaar van gedachten wisselen over mogelijkheden tot het ‘het bevorderen van een beroeps- en levenshouding gebaseerd op een werkelijk verbondenheid met een ander’. Commandeur stond aan de wieg van beide initiatieven.

De leerstoel past voor Erasmus School of Economics in de wens om bijdragen van andere vakgebieden te incorporeren in het onderzoek, het onderwijs en de economische en sociale valorisatie op het terrein van de economische discipline. Dit teneinde de bijdrage van de economische discipline bij het oplossen van complexe maatschappelijke en economische vraagstukken te versterken, aan te sluiten bij de kennisbehoefte van bedrijven en overheden, leiders van de toekomst op te leiden en de eigen discipline te verrijken.