HR mist kansen voor Circulaire Economie

Duurzaamheid is nog maar weinig geborgd in de Human Resources (HR) processen van bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Sustainability University onder duurzaamheidsprofessionals, onderdeel van het jaarlijkse State of the Sustainability Profession survey gericht op de ontwikkeling van het vak van de duurzaamheidsprofessional en de implementatie van duurzaamheid en circulaire economie (CE) bij bedrijven. Het onderzoek is gedaan vanuit het, door de Goldschmeding Foundation ondersteunde, project Circulaire Competenties.

HR maakt wèl gebruik van duurzame of CE prestaties van het bedrijf bij het werven en ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers. Echter als het gaat om de andere HR processen, zoals training & ontwikkeling, beoordelingsprocessen, functie-omschrijvingen en persoonlijke doelen, gericht op de huidige medewerkers wordt duurzaamheid of de CE strategie nauwelijks meegenomen. Dit is een gemiste kans, vooral als het gaat om training & ontwikkeling. Uit hetzelfde onderzoek onder duurzaamheidsprofessionals blijkt namelijk dat voor de transitie naar de circulaire economie, een aantal specifieke en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Zo valt op dat vaardigheden gericht op innovatie belangrijk worden gevonden, terwijl hier -volgens de respondenten- onvoldoende tijd aan wordt besteed. Voor 44% van de professionals is ‘systeemdenken’ de meest belangrijke competentie om effectief circulaire projecten te kunnen uitvoeren. Om deze specifieke vaardigheden voor CE te ontwikkelen zullen medewerkers moeten worden opgeleid en getraind. HR is hierbij een cruciale schakel.

Nieuwe circulaire vaardigheden zijn nodig om de transitie te versnellen
Systeemdenken is een competentie die nieuw is (bron GITP) en die zich laat uitleggen aan de hand van een ogenschijnlijk eenvoudige casus als kantoorafval scheiden en recyclen. Om dit te kunnen doen zal je eerst alle betrokken partijen in kaart moeten brengen zoals gebouwbeheer, medewerkers (OR), schoonmaak, logistieke dienst, afval inzamelaar, inkoop en financiën. Iedereen moet meedoen, en wie er extra werk aan heeft, moet het leuk vinden of ervoor beloond worden. Bij kantoorafval is het nu nog vaak uiteindelijk “goedkoper” om niet te scheiden. Deze systeemfout zal eerst moeten worden opgelost om de kringloop structureel te kunnen sluiten. Daarvoor worden nog meer partijen onderdeel van dit systeem, zoals de wetgever, de afzetmarkt voor recyclage en ontwerpers. De systeemdenker bepaalt aan welke knoppen gedraaid moet worden om het gewenste resultaat te bereiken.

HR en duurzaamheid zorgen samen voor een inclusieve transitie
De duurzaamheidsprofessional is het startpunt in deze veranderende behoefte aan vaardigheden en kennis. Echter om circulair te ondernemen, zullen medewerkers uit veel verschillende afdelingen anders moeten gaan (samen)werken. Alle betrokken afdelingen, inclusief financiële en juridische afdelingen, zullen iets anders moeten gaan doen, maar zich ook bewust moeten zijn van de samenhang met de ander. Voorbeelden hiervan zijn: een inkoper die circulair moet inkopen door hergebruikte materialen en recyclebare verpakkingen te vragen; of een ontwerper die moet zorgen dat een product makkelijk te repareren is; of een controller die ‘circulair’ moet leren boekhouden door de (rest)waarde van grondstoffen mee te rekenen in de business case. Alleen door het inzetten van HR kennis en processen kan in deze groeiende behoefte worden voorzien. Voor een transitie naar een circulair economie is het daarom essentieel dat de duurzaamheidsprofessional en de HR manager in bedrijven meer gaan samenwerken.

In het vervolgonderzoek, dat wordt gepresenteerd op de State of the Sustainability Profession event in september 2020, wordt het ideale competentieprofiel van de CE-professional verder vorm gegeven. Hiermee kan HR ook in de andere processen, zoals training en ontwikkeling, de competenties voor een circulaire transitie verder integreren. Elke medewerker krijgt zo een kans om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor circulaire initiatieven binnen het bedrijf.

Wil je meer weten over dit onderzoek en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Stichting Sustainability University via info@sustainabilityuniversity.org.