In gesprek met…

Aart Jan de Geus,
bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation

 

Aart Jan de Geus is als bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor het beleid van de Goldschmeding Foundation. Iemand die toekomstplannen vertaalt naar stappen in het hier en nu. Hij probeert hierbij altijd een brede blik te houden; “Ik lees nieuws online maar ook in de krant, zo krijg je ook informatie waar je niet zelf naar hebt gezocht.”
 

Als je terugblikt op 2021, wat springt er voor jou uit?

“Het is het jaar waarin we onze focus binnen mens, werk en economie nog scherper hebben gekregen. Bovendien hebben we heel veel mooie dingen bereikt waarvan ik verwacht dat ze verder door zullen werken in de maatschappij. Dan kun je denken aan belangrijke rapporten die beleidsmakers en de media hebben bereikt, zoals de ‘Kansenatlas sociale ongelijkheid’ en ‘De Mens als motor van ondernemen’. We hebben bovendien samen met partners een concreet belastingplan gefinancierd dat aantoont dat het BNP groeit als je de lasten op arbeid verlaagt en de lasten op vervuiling verhoogt. Dat levert dus winst op voor werkgever en werknemer, maar ook voor onze planeet én de economie.”
 

Er zijn veel partners waar de Goldschmeding Foundation mee samenwerkt, van gemeenten tot bedrijfsleven. Wat is volgens jou onze rol binnen deze samenwerkingen?

“Politiek is allereerst een belangrijke stakeholder. In de titel van het nieuwe regeerakkoord zien we veel terug van onze eigen ambitie – ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Maar eigenlijk staat er maar weinig concreets in over de toekomst van werk. Vier jaar is zo voorbij. Dus het is aan ons om een proof of concept te bieden, te laten zien hoe het anders kan en de rol van katalysator op ons te nemen. Daarnaast is het bedrijfsleven een belangrijke partner. Hier gebeuren er veel mooie dingen die wij zichtbaarder proberen te maken, zodat steeds meer organisaties hier een voorbeeld aan zullen nemen. Tot slot werken we veel samen met de wetenschap. Onderzoek gebeurt vooral uit de nieuwsgierigheid van wetenschappers en via subsidie van de overheid. Vanuit onze rol zorgen we dat ook andere thema’s onderzocht worden. Als onderbouwing van de verandering die wij aan willen jagen.”
 

Impact maken staat centraal in alles wat we bij de Goldschmeding Foundation doen. Wat is jouw tip voor de luisteraars van de podcast over het maken van impact?

“Mijn tip voor de luisteraar is dat dé luisteraar niet bestaat. Net zo min als dé burger. We leven allemaal in een andere context en als je iets wilt veranderen, begin je ermee om je medemens te zíen. Probeer de wereld te zien door de ogen van een ander. Besef je dat het leven ook zo kan zijn. Dit komt ook terug in het gedachtegoed van Frits Goldschmeding, onze oprichter, waar we op voortbouwen. Je verandert alleen iets als je alle belangen dient.”
 

Benieuwd hoe Aart Jan de Geus als oud-minister aankijkt tegen het nieuwe regeerakkoord en met name de plannen ten aanzien van de toekomst van werk? Dat en meer hoor je in deze podcast.
 


 

Naar alle podcasts