In gesprek met…

Birgitta Kramer,
programmamanager Duurzaam Werk

 
Birgitta Kramer is sinds begin 2019 werkzaam als programmamanager Duurzaam Werk bij de Goldschmeding Foundation. Naar eigen zeggen is zij een idealist in hart en nieren: “Ik ben pragmatisch in mijn werk, maar idealen zijn toch hetgeen waar ik ’s ochtends m’n bed voor uit kom.”
 

Als je terugblikt op 2021, wat springt er voor jou uit?

“We hebben een paar mooie podiummomenten gehad, of eigenlijk onze projectpartners. Zoals de presentatie van het Deltaplan Belastinghervorming aan staatssecretaris Vijlbrief. Maar ik denk dat ik het meest trots ben op de veranderingen die we in de praktijk voor elkaar hebben gekregen. Waar verandering écht plaatsvindt. Een hoogtepunt was bijvoorbeeld het project Sustainability Skills samen met onze projectpartner ‘Leren voor Morgen’. Zij vernieuwen het beroepsonderwijs en hebben duizenden leerlingen en hun docenten enthousiast gemaakt voor de circulaire economie. Dit heeft ontzettend veel teweeggebracht.”
 

Jouw programma heette eerst ‘Circulaire Economie’, maar nu ‘Duurzaam Werk’. Waarom is dit passender?

“Met de benaming ‘duurzaam werk’ zijn we breder geworden in onze impact, maar scherper in wat we doen. Onze projecten zijn altijd al gericht op de verduurzaming van de economie en op werkgelegenheid, omdat deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kijk maar naar de banen die ontstaan of veranderen in het kader van de circulaire economie. Maar er zijn op dit moment nog meer transities gaande, zoals digitalisering, vergrijzing en vitaliteit. Transities die ook bepalend zijn voor onze toekomst en onze manier van werken. Wij richten ons specifiek op wat deze thema’s betekenen voor werkgelegenheid.”
 

Als wereldverbeteraar wil je graag impact maken. Waar loop je hierbij tegenaan en hoe ga je hiermee om?

“Die ambitie om de wereld duurzaam te maken is niet eenvoudig. Je merkt wel dat er veel initiatieven bestaan en dat veel organisaties hiermee bezig zijn, maar de realiteit van de transitie is weerbarstig. Wij zijn duidelijk voorloper en moeten soms nog duwen of trekken om mensen te overtuigen. Het beste is dan om te laten zien dat het werkt, dat het wél kan. Door het bijvoorbeeld te meten of zichtbaar te maken. Alleen willen is niet genoeg, maar als je het kan bewijzen, werkt het als een magneet.”
 

Weten welke nieuwe banen er over vijf jaar zijn ontstaan als het aan Birgitta Kramer ligt? Dat en meer hoor je in deze podcast.
 


 

Naar alle podcasts