In gesprek met…

Janka Stoker,
bestuurslid Goldschmeding Foundation

 

Janka Stoker is een jaar geleden gestart als parttime bestuurslid van de Goldschmeding Foundation. Zij is een fervent wetenschapper, met een praktische inslag: “Onderzoek moet relaties aantoonbaar maken om de praktijk vooruit te helpen. Dat is lastig, want managers hebben vandaag de dag al genoeg om zich mee bezig te houden. Het is volgens mij de plicht van de wetenschap om onze bevindingen met de praktijk op zo’n manier te delen dat ze ook iets met onze bevindingen kunnen doen.”
 

Als je terugblikt op 2021, wat springt er voor jou uit?

“Dit was mijn eerste jaar als bestuurder van de foundation en ik combineer het met mijn functie als hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Universiteit van Groningen. Het afgelopen jaar vond ik het vooral mooi om te zien dat het hier geen vraag is of we ons richten op wetenschap of praktijk. We doen het allebei. En het versterkt elkaar. De projecten bevinden zich in verschillende fases; sommige vraagstukken moeten we eerst nader onderzoeken, andere projecten schalen we op, op basis van onderzoeksresultaten. En de projecten profiteren onderling van de kennis die wordt opgedaan. Het is mooi om te zien hoe de projecten doorontwikkelen. Zo is er naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek een praktische toolkit over diversiteit en inclusiviteit ontwikkeld. Hiermee kunnen we organisaties helpen concreet stappen te zetten.”
 

Wat is de kracht van de projecten van de Goldschmeding Foundation?

“Met de projecten die we ondersteunen, willen we niet alleen zichtbaar, maar ook aantoonbaar resultaten boeken. Dat we kunnen onderbouwen wat werkt. Zo kun je in de praktijk meer impact maken. Daarnaast is een belangrijk vertrekpunt dat wij weten dat we als foundation niet in ons eentje verandering kunnen bewerkstelligen. Daarom wordt er ook veel kennis gedeeld tussen de projecten binnen onze drie programma’s én werken we samen met verschillende organisaties. Vaak zetten wij samen met onze partners een eerste stap op weg naar de oplossing van een vraagstuk, en helpen we partners ook dit in praktijk te brengen”
 

Het thema ‘diversiteit en inclusiviteit’ heeft veel raakvlakken met jouw vakgebied ‘leiderschap’. Heb je het idee dat er op dit vlak vooruitgang wordt geboekt?

“Jazeker, al gaat het langzaam. Ik kreeg in de jaren ’70 dezelfde opvoeding als mijn broer vanuit de sterke opvatting dat mensen, en vooral mannen en vrouwen, gelijk waren. Ik heb daardoor lang gedacht dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen iets van ‘vroeger’ was. En dit zie ik ook terug bij veel studenten: ze denken dat zaken als ongelijkheid al lang zijn opgelost. Pas toen ik ging werken, kwam ik erachter dat er toch anders naar mij werd gekeken dan naar mannelijke collega’s. We denken allemaal in stereotypes, over mannen en vrouwen, en over leiders. Maar het verandert wel. Terwijl het stereotype van de ‘goede’ leider al decennia lang voornamelijk bestond uit masculiene kenmerken, zoals dominantie en assertiviteit, zie je in een aantal recente studies dat feminiene leiderschapskenmerken – goed kunnen luisteren en communiceren bijvoorbeeld – nu ook gezien worden als kenmerken van een goede leider. En dat is mooi, omdat we ook weten dat leiders die over zowel masculiene als feminiene kenmerken beschikken, door hun medewerkers hoger worden gewaardeerd. Deze verandering in het stereotype komt mede doordat er steeds meer vrouwelijke leiders zijn. Hoe meer een vrouwelijke manager normaal wordt gevonden, hoe minder stereotiep we iemand beoordelen op basis van geslacht. En hoe belangrijker het wordt wat iemand zelf kán. Aantallen hebben effect – denk maar aan het stereotiepe beeld van een dokter dat is veranderd. Daarom geloof ik ook dat het vrouwenquotum echt verschil gaat maken.”
 

Benieuwd welke twee zaken je volgens Janka Stoker nodig hebt om impact te maken als individu? Dat en meer hoor je in deze podcast.
 


 

Naar alle podcasts