In gesprek met…

Peter Brouwer,
programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt

 

Peter Brouwer is, gestart in 2018, de langstzittende medewerker bij de Goldschmeding Foundation en heeft gezien hoe pionieren groeide naar professionalisering. Een realist hobby-gitarist en bevlogen programmamanager: “Het begon ooit met een project over sociale zekerheid, dat heeft bij mij zó’n snaar geraakt. Toen viel het kwartje: het draait uiteindelijk allemaal om mensen.”
 

Als je terugblikt op 2021, wat springt er voor jou uit?

“Dat is net zo’n vraag als ‘wat is je favoriete kind?’. Ik ben trots op alle projecten. Als ik een paar mooie voorbeelden mag geven, denk ik bijvoorbeeld aan het Platform Nieuwkomers & Werk. Veel nieuwkomers hebben in het land van herkomst al ervaring in de zorgsector. Door diverse projecten te combineren tot één mooi portfolio hebben we veel van deze mensen geholpen in deze sector een baan te vinden. Maar ook aan de kant van werkgevers, de vraagkant, hebben we veel gedaan. Bijvoorbeeld door nieuwe technologie te laten werken voor inclusie. Vaak wordt technologie als bedreiging gezien, maar het is vooral een kans om mensen de ondersteuning te geven zodat ze tóch kunnen werken.”
 

Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt heeft betrekking op ‘iedereen die kan en wil werken’. Hoe kijk jij daar tegenaan?

“Dit deel van de programmadoelstelling roept vaak vragen en reacties op. Wat ik er primair mee bedoel is dat wij ons niet bezighouden met mensen die echt niet kunnen en willen werken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen wat met zijn leven wil doen. Als iemand niet wíl werken, zit er vaak iets anders achter. En het niet kúnnen werken, is minstens zo interessant. Vaak willen mensen wel werken, maar kunnen ze niet voldoende productief zijn om aangenomen te worden. Dan kun je bedenken hoe dat werk op een andere manier uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld met nieuwe technologie. Je verandert de definitie van werk. Bij de initiatieven die wij steunen, kijken we naar iedereen die kan en wil werken. En dan vooral mensen die niet in beeld zijn bij instanties, de groepen die achteraan in de rij staan. Zo helpen we ook hen deze stap te maken.”
 

Wat zijn de belangrijkste trends voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt?

“Natuurlijk heeft corona veel impact gehad op de mensen waar ik mijn bed voor uitkom. De kwetsbaren op de arbeidsmarkt – jongeren, vijftigplussers, nieuwkomers en mensen met een beperking. Zij moeten in groepen trainingen kunnen volgen en kennis kunnen maken met werkgevers. Het op afstand werken is juist voor hen extra gecompliceerd. Daarnaast merk je dat er veel ontwikkelingen gaande zijn waardoor vooral werkgevers anders moeten gaan kijken. De krapte op de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld een enorme kans, maar toch blijft er een substantiële groep die ook nu niet aan het werk komt. Werkgevers moeten de kansen gaan zien van migratie, technologie en vergrijzing. Steeds meer mensen gaan bijvoorbeeld tot de groep vijftigplussers behoren. Als je daar als werkgever niet anders naar gaat kijken, wordt het probleem groter.”
 

Benieuwd waar een goed initiatief in de ogen van Peter Brouwer aan moet voldoen? Dat en meer hoor je in deze podcast.
 


 

Naar alle podcasts