In gesprek met…

Suzanne Ekel,
programmamanager Menswaardige Economie

 

Suzanne Ekel is sinds de zomer van 2020 programmamanager Menswaardige Economie. In anderhalf jaar tijd heeft ze het wetenschappelijke fundament wat er lag uitgebouwd naar een scala aan projecten. “Maatschappelijke verandering gaat niet over één nacht ijs, maar ik had het liefst al aan de eindstreep gestaan.”
 

Als je terugblikt op 2021, wat springt er voor jou uit?

“Ik denk als eerste aan ons project met Kees Klomp van de Hogeschool Rotterdam, het New Economics Lab. Hierbij richten we ons op de economische opleidingen in het hbo; dat is een grote sector en niet eenvoudig. We zijn een pilot gestart en de eerste resultaten zijn betekenisvol. Deze studenten moeten organisaties verder gaan helpen in het verantwoord, medemenselijk ondernemen. En hun docenten leren hen zich te verhouden tot maatschappelijke vraagstukken en een houding van betrokkenheid aan te nemen. Dit is pas het begin, deze zomer wordt dit project verder opgeleverd. Maar ik ben bijvoorbeeld ook trots op Agapè in Organisaties en ons meerjarig onderzoekstraject ‘Bestuurlijk beloningskompas’ met Reward Value. Eigenlijk is alles wat we doen van grote waarde.”
 

Wat is volgens jou de menswaardige economie? Hoe verhoudt het zich tot bijvoorbeeld de betekeniseconomie, of wellbeing economie?

“Wij richten ons niet op een specifieke stroming, maar op de gemeenschappelijke bodem die je hieronder ziet verschijnen. Dat gaat terug naar het gedachtegoed van Agapè, wat ook sterk vertegenwoordigd is in de visie van Frits Goldschmeding. Agapè is een Griekse term die verwijst naar een vorm van liefde. Liefde die draait om commitment aan het welzijn en de bloei van de ander. Dat betekent niet dat de ander altijd krijgt wat hij wil, maar het besef dat je altijd met anderen van doen hebt is een wezenlijk vertrekpunt. Het gaat dan om relaties en samenwerkingen die gericht zijn op win-win, gemeenschap en meervoudige waardecreatie, voor en met alle stakeholders. Ons doel is dat in 2050 dat ‘belang van de ander’ verankerd is in ons economisch handelen.”
 

Een menswaardige economie creëren, dat is niet eenvoudig. Waar richt je je op?

“Allereerst kijken we naar scholing en onderwijs. Hoe rusten we professionals en leidinggevenden toe om de belangen van alle bij de organisatie betrokken partijen hoog te houden? Dat vraagt om ander economisch onderwijs, waarin ook zingeving en ethiek een plek hebben. Daar proberen we innovatieruimte te creëren. Daarnaast merken we dat veel organisaties niet het vertrekpunt of de instrumenten hebben om als bedrijf vanuit medemenselijkheid te functioneren. Wij willen het bedrijfsleven helpen om op een andere manier om te gaan met bijvoorbeeld contracteren en medezeggenschap. Ook speelt de media een belangrijke rol: hoe práten we over de economie? Het lijkt vaak alleen te gaan om financiële zaken en niet de relationele kant van de economie. In het maatschappelijk debat moeten we leren praten over de economie als iets wat van ons is, iets wat alle mensen kan ondersteunen in hun welzijn en ontwikkeling.”
 

Benieuwd welk meerjarig onderzoekstraject door Suzanne Ekel als spannend wordt betiteld? Dat en meer hoor je in deze podcast.
 


 

Naar alle podcasts