Jaarbericht 2018: De koers is uitgezet

In het derde volledige jaar van de Goldschmeding Foundation zijn wij ons in toenemende mate op de praktijk gaan richten, schrijft het bestuur van de foundation in het jaarbericht 2018. In het document staat een overzicht van de vorderingen in 2018 van de projecten die de Goldschmeding Foundation mede mogelijk maakt.

“In het verslagjaar hebben we de lessen uit de eerste resultaten van de projecten benut om onze inzet en onze werkwijze als filantropisch fonds nog scherper te richten. Een belangrijke stap daarin is het nader afbakenen van onze activiteiten door te kiezen voor drie thema’s binnen onze werkvelden Mens, Werk en Economie”, aldus het bestuur. Het gaat om de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Economie.

In 2019 richt de Goldschmeding Foundation zich op het in snel tempo verder ontwikkelen van de projectenportefeuilles binnen onze drie thema’s en op het versterken van onze impactoriëntatie. De Goldschmeding Foundation is ambitieus en wil een belangrijke bijdrage leveren aan de inclusieve en duurzame samenleving.

Lees hier het jaarbericht 2018 van de Goldschmeding Foundation. De versie van het jaarbericht met een hoge resolutie is hier te downloaden.