Jaarbericht 2019: Het zeegat uit

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de programma’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving. In 2019, het vierde volledige jaar van onze foundation hebben we onze projectenportefeuille en organisatie verder vorm kunnen geven met duidelijke strategische thema’s en een herkenbare werkwijze. De opstartfase is voorbij en we varen het zeegat uit.

In 2019 zijn lopende wetenschappelijke projecten verdiept voortgezet en zijn praktische projecten tot concrete resultaten gekomen. Een klein aantal projecten is afgerond en tegelijkertijd is een flink aantal projecten opgestart en verlengd. Het aantal projecten is gestegen van 18 naar 27. In 2020 zal het bestuur samen met het team verder werken aan het ontwikkelen van de programma’s en projectenportefeuille. Zo bouwen we aan onze koers voor de komende jaren en kan de Goldschmeding Foundation verder groeien om de maatschappelijke betekenis van ons werk te verstevigen.

Lees hier het jaarbericht 2019.