Janka Stoker volgt Jaap Winter op in bestuur Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie laat weten dat Janka Stoker per 1 april 2021 toetreedt als bestuurslid van de Goldschmeding Foundation.

 

Janka Stoker zal naast algemene bestuurlijke taken bijzondere aandacht geven aan de wetenschappelijke kant van de foundation en volgt hiermee Jaap Winter op die deze rol sinds 2017 vervulde. 

Prof. dr. Janka Stoker werkt sinds 2003 als hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar is zij directeur van In the LEAD, het expertisecentrum op het gebied van effectief leiderschap. Zij heeft in haar werk altijd wetenschap en praktijk gecombineerd. Haar werk als senior managing consultant bij Berenschot heeft ze een flink aantal jaren gecombineerd met haar hoogleraarschap, en ze heeft als eindverantwoordelijk bestuurder aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde vijf jaar ervaren hoe het is om in de praktijk leiding te geven. In haar onderzoek richt zij zich op wetenschappelijk relevante vragen die óók voor organisaties actueel en urgent zijn. De gemene deler in haar onderzoek is de zoektocht naar effectief leiderschap in verschillende contexten en op verschillende niveaus. Dit leidt tot zowel (inter-) nationale wetenschappelijke als praktijkgerichte publicaties. Als adviseur heeft zij grote private en publieke organisaties geadviseerd over vraagstukken rondom leiderschap en verandering. Als toezichthouder bij de Universiteit Twente, als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Economic Board Groningen en als bestuurder aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft zij zelf substantieel praktijkervaring opgedaan als bestuurder en toezichthouder. Ze is een veelgevraagd spreker op congressen en in cursussen voor managers en bestuurders, en treedt regelmatig op in de media. 

De Raad van Toezicht verwelkomt Janka Stoker van harte en wenst haar veel succes bij de Foundation. Ook dankt de Raad van Toezicht Jaap Winter voor zijn grote persoonlijke inzet en betrokkenheid bij de Foundation en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de portefeuille van projecten en het neerzetten en bewaken van de wetenschappelijke standaard.