‘Jeugdwerkloosheid: wat zijn de nieuwe kabinetsplannen? En gaat het helpen?’

De Nieuwe Poort duikt in de wereld van jeugdwerkloosheid. Samen met wetenschappers, opiniemakers én jongeren zelf onderzoeken we de problemen, de oorzaken en de kansen. Voor een reeks prikkelende blogs vroegen we oud-minister van Sociale Zaken Ad Melkert: Hoe brengen we echt verandering teweeg?

Na een jaar van politieke onthouding in het reguleren van de arbeidsmarkt, staat 2018 in het teken van uitvoering. Uitvoering van afspraken uit het nieuwe regeerakkoord, welteverstaan. Maar die afspraken, dat zijn er nogal wat en het is dan ook moeilijk om door de bomen het bos te zien. De waaier aan voorgestelde maatregelen van dit kabinet toont vooral hoe ingewikkeld werk en arbeidsrelaties zijn in de 21e eeuw. De wetgever heeft grote moeite om alle veranderingen in goede banen te leiden en bij te benen. Maar wat zijn de plannen eigenlijk? En bieden deze kansen of juist risico’s voor starters op de arbeidsmarkt?

“Tijdelijk in dienst nemen biedt jongeren de cruciale mogelijkheid ervaring op te doen”

Een van de maatregelen uit het regeerakkoord is dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om tijdelijke contracten aan te gaan. Zo komen er langere proeftijden en wordt het verrichten van zogenoemd “terugkerend tijdelijk werk” makkelijker, zonder dat dit laatste leidt tot een vast contract. Daar staat dan weer tegenover dat zelfstandigen met lage lonen (tussen de 15 en 18 euro per uur) eerder recht krijgen op een arbeidsovereenkomst. Ook blijven gemeenten aangemoedigd worden om in te zetten op “activering” en “perspectief in de bijstand”. Hierbij ligt het accent op Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoe dat betere resultaten gaat opleveren is nog niet erg duidelijk. (…)