Kwaliteit van werk belangrijker dan salaris om medewerkers te binden

Resultaten van de Waarde van Werk Monitor 2021

Amsterdam, 30 novemberWerkenden vinden de kwaliteit van hun werk en inhoudelijk leuk werk belangrijker dan hun salaris. Om de dringende personeelstekorten op te lossen zouden werkgevers dus vooral de kwaliteit van het werk moeten verbeteren. Dat is één van de conclusies van de Waarde van Werk Monitor 2021, een grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking dat de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksinstituut AIAS-HSI) in 2021 heeft laten uitvoeren. De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor beleidsmakers en werkgevers die zoeken naar manieren om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen en de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken.

 

Verschuivingen in waardering van werk door coronacrisis

Uit de resultaten van deze Waarde van Werk Monitor blijkt onder andere dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat betaald werk minder centraal in ons leven staat. We zijn andere levensdomeinen, zoals onze sociale relaties en vrije tijd, meer gaan waarderen.

Werkenden vinden werkzekerheid en de relatie met hun collega’s belangrijk, maar ervaren dat deze verslechterd zijn sinds de coronacrisis. Een kwart van de werkenden ervaart ook een (te) hoge werkdruk. Bovendien wordt de maatschappelijke impact van werk steeds belangrijker. Met name jongeren willen ‘maatschappelijk nuttig werk’ en ‘bijdragen aan het oplossen van sociale, maatschappelijke of milieu-gerelateerde problemen’.

 

Hoe de waardering van werk de afgelopen jaren verder is verschoven, blijkt ook uit andere conclusies uit het onderzoek:

  • Nederlanders vinden betaald werk over het algemeen belangrijk, maar zeker niet het belangrijkste in het leven. 64% van de werkenden stelt dat werk niet alleen maar een manier is om geld te verdienen en 74% dat men ook zou blijven werken als het voor het geld niet nodig was. Het gezin, vrienden en bekenden en vrije tijd worden belangrijker gevonden.
  • Werkenden geven gemiddeld een cijfer van 7,5 voor hun tevredenheid met hun werk. Dat is iets lager dan in 2019 (7,6). Ruwweg een op de tien werkenden geeft het werk een onvoldoende en ervaart het niet als zinvol.
  • Er bestaat veel steun voor een verandering van leefstijl: 71% zou het een verbetering vinden als er minder nadruk lag op geld en bezit en ook 71% als we een eenvoudiger, meer natuurlijke manier van leven zouden leiden.

 

Op 2 december worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op een conferentie in Den Haag. Meer informatie over de conferentie is hier te vinden.

 

Het onderzoek naar de waarde van werk is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

 

Over het onderzoek verschijnen twee publicaties: een beknopte weergave van de belangrijkste uitkomsten (De waarde van werk in tijden van corona) en een uitgebreider rapport met alle resultaten van de Waarde van Werk Monitor 2021 (De waarde van werk in Nederland – Resultaten van de Waarde van Werk Monitor 2021). Beide rapporten zijn vanaf 2 december te downloaden van de website www.waardevanwerk.eu.