Kwart van de medewerkers in de zorg wil meer werken

Bijna een kwart van de zorgmedewerkers wil het liefst een groter contract van gemiddeld zes uur per week meer. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Het Potentieel Pakken onder 17.500 zorgmedewerkers en ‘proeftuinen’ bij twee zorginstellingen. Het onderzoek komt voort uit ons project ‘Living lab – uitbreiding deeltijdbanen zorg’. Vergroting van deeltijdbanen biedt mogelijkheden om de verwachte personeelstekorten in de zorg met tienduizenden arbeidskrachten terug te dringen. Contractuitbreiding bij bestaande werknemers heeft echter geen prioriteit binnen zorginstellingen. Het rapport met uitkomsten werd vanmiddag overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Foto: Duy du Vinh

Terugdringen arbeidstekorten
Naar verwachting zijn in 2022 de personeelstekorten in de zorg opgelopen tot tachtigduizend werknemers. Het vergroten van een contract met vier uur extra per week kan al een groot verschil maken in het terugdringen van de tekorten. Uit het onderzoek van de stichting blijkt nu dat een kwart van de zorgmedewerkers het liefst een groter contract zou willen van 6 uur per week extra. Dit staat gelijk aan tienduizenden banen.

Te veel focus op werving nieuwe arbeidskrachten
Het rapport toont aan dat 70% van de respondenten die contractuitbreiding wil bij een organisatie werkt met (grote) tekorten. Het gesprek hierover wordt echter nog te weinig gevoerd: 46% van de medewerkers spreekt nooit met hun werkgever over het uitbreiden van hun contract. Dit komt met name doordat de prioriteit bij zorginstellingen ligt bij het werven van nieuw personeel en niet op uitbreiding van bestaande contracten. Een van de oplossingsrichtingen uit het rapport is dan ook het prioriteren van ‘verhoging van de deeltijdfactor’ bij bestuurders, managers en HR en hen bewust maken van de kansen die hier liggen. Meer uren werken betekent niet alleen een lager personeelstekort, het kan ook andere positieve ‘bijvangsten’ opleveren, zoals hogere werknemersbetrokkenheid. Daarnaast moet voor werknemers inzichtelijk worden wat de meerwaarde is van contractuitbreiding, zoals een hoger inkomen en pensioen, meer ontwikkelmogelijkheden en betere kansen op de arbeidsmarkt.

Over het onderzoek
In samenwerking met PGGM&CO is een enquête uitgevoerd onder 17.500 zorgmedewerkers over het thema ‘deeltijd’. De inzichten zijn in de praktijk getest en verrijkt in zogenaamde proeftuinen bij zorginstellingen Vierstroom Zorg Thuis en Erasmus MC, Thema Dijkzigt. Op basis van deze bevindingen zijn zes oplossingsrichtingen gedefinieerd die samen met werkgevers en werknemers zijn uitgewerkt en getest. De komende periode richt de stichting zich op de implementatie van oplossingen bij bestaande proeftuinen en het verder aanscherpen van de aanpak bij nieuwe instellingen. Daarnaast wordt onderzocht of de aanpak zich leent voor andere sectoren.