Lans Bovenberg op nieuwe leerstoel Vernieuwing van economieonderwijs

Om de verdiensten van Frits Goldschmeding aan de Nederlandse economie en maatschappij te eren is aan Tilburg University de F.J.D. Goldschmeding leerstoel opgericht. De leerstoel met de leeropdracht ‘Vernieuwing van economieonderwijs’ zal worden bezet door Lans Bovenberg, hoogleraar Economie aan Tilburg University.

Prof. dr. Lans Bovenberg - dubbeloratie

De F.J.D. Goldschmeding leerstoel onderzoekt en ontwikkelt nieuwe les- en leermethoden van economie in met name het middelbaar onderwijs, gebaseerd op recente ontwikkelingen binnen de economische wetenschap. Een belangrijk doel is om economie verder te ontwikkelen en presenteren als een discipline gericht op vruchtbare samenwerking tussen mensen die beperkt zijn in zowel hun rationaliteit als moraliteit.

Om zowel een realistische als inspirerende relationele zienswijze op economie te ontwikkelen, zal de leerstoelhouder Lans Bovenberg recente ontwikkelingen in de economische wetenschap bestuderen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de gedragseconomie. Ook zal hij de economische wetenschap verbinden met andere disciplines zoals filosofie, theologie, ethiek, psychologie, geschiedenis en literatuur.