Meer veerkracht voor economie en arbeidsmarkt door omarmen circulaire economie

Deze week publiceerde onze projectpartner Circle Economy de uitkomsten van een recent onderzoek vanuit het Circular Jobs Initiative naar de veerkrachtigheid van onze economie en welke kansen en bedreigingen zij onderscheiden in relatie tot de circulaire economie. In het rapport wordt duidelijk gemaakt dat onze economie en arbeidsmarkt veerkrachtiger kunnen worden, en dus beter bestand tegen crises zoals de huidige coronacrisis, als overheden en ondernemers de circulaire economie omarmen.

Corona vs. veerkracht
Temidden van de sociale en economische gevolgen van de coronapandemie, is er een groeiende consensus ontstaan dat de omvang van deze gevolgen is verergerd door ons huidige economische model. Steeds vaker wordt er gesproken over het vergroten van de veerkracht van ons systeem, zodat we sneller kunnen opbouwen na een recessie. En veelal wordt die oplossing gezocht in de circulaire economie, zonder dat daar onderzoek naar is gedaan. Tot nu.

Eerste analyse
In dit rapport deelt Circle Economy een eerste structurele analyse van de synergieën tussen veerkrachtdenken en de circulaire economie. De versterkende relatie tussen veerkracht en circulariteit komt met name doordat de circulaire economie zorgt voor meer diversiteit in de economie, industrie en op de arbeidsmarkt. Deze diversiteit vermindert de kwetsbaarheid van onze samenleving, doordat eenzelfde crisis minder grote delen van het systeem tegelijkertijd kan raken.

Het rapport beschrijft welke trends in de circulaire economie een positieve of negatieve impact hebben op de veerkracht van onze samenleving en planeet. En hoe het bedrijfsleven en de overheid de integratie van veerkracht in systemen kunnen faciliteren via de transitie naar de circulaire economie. De conclusies kunnen bijdragen aan het bepalen van de koers voor economisch herstel.

» Lees & download hier het rapport

Over het Circular Jobs Initiative
Het onderzoek is uitgevoerd door het Circular Jobs Initiative (onderdeel van Circle Economy), een kenniscentrum dat zich inzet voor een arbeidsmarkt die zowel mensen als de planeet beschermt. Het initiatief mobiliseert partners uit de industrie, overheid en het maatschappelijk middenveld en stimuleert samenwerking om de uitdagingen waar de arbeidsmarkt, als gevolg van klimaatverandering en grondstoffenschaarste voor staat, op te lossen.