Nederlanders minder hoopvol geworden

Nederlanders zijn iets minder hoopvol over de toekomst geworden dan ruim een jaar geleden. Mensen hebben vooral minder vertrouwen gekregen in de economie. Waar begin 2018 nog ruim de helft van de Nederlanders (55%) verwachtte dat de economie zou verbeteren in het volgende jaar, is dit nu nog maar voor één derde (32%) het geval. Ook zijn Nederlanders flink pessimistischer over ontwikkelingen in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en in de maatschappij als geheel.

Dit blijkt uit de derde meting met de Hoopbarometer door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) en het Institute for Leadership and Social Ethics (ILSE). Deze barometer wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Net voldoende
Met de Hoopbarometer wordt gemeten hoe hoopvol Nederlanders zijn. De onderzoekers kijken onder andere naar verwachtingen, vertrouwen en positieve gevoelens over de toekomst. Voor 2018 werden aan 903 Nederlanders, 502 Britten, 480 Amerikanen en 516 Belgen stellingen voorgelegd over hun hoop voor de toekomst. Met een gemiddelde van 6,3 op een schaal van 1 tot 10 scoren Nederlanders net voldoende, maar iets lager dan in 2017 (6,4).

Uit een internationale vergelijking blijkt bovendien dat Nederlanders relatief positief zijn over de toekomst. In België en het Verenigd Koninkrijk wordt flink lager gescoord. Alleen de Verenigde Staten scoort ongeveer even hoog als de Nederlanders. Wel zijn Nederlanders minder optimistisch over het klimaat, wellicht aangezien zij vaker klimaatverandering als een serieuze dreiging zien.

Tweedeling
Verder blijkt dat er een groeiende tweedeling ontstaat tussen vrij hoopvolle jongeren en de weinig hoopvolle, oudere Nederlanders. Vooral gepensioneerden zijn een stuk minder hoopvol geworden. Waar vorig jaar nog 80 procent van de gepensioneerden hoopvol was over de toekomst, geldt dit over 2018 nog maar voor 75 procent.

In 2018 keek de Hoopbarometer ook specifiek naar de relatie tussen hoop en duurzaam gedrag. Hieruit blijkt duidelijk dat hoopvolle mensen zich doorgaans duurzamer gedragen. Zij vermijden vaker milieuonvriendelijke producten, recyclen vaker en gebruiken meer duurzame energie. De 12 procent van de mensen die hoopvol is over het klimaat omdat ze denken dat de opwarming van de aarde niet zo’n groot probleem is, gedragen zich juist een stuk minder verantwoord.