Onbenut arbeidspotentieel kan niet langer genegeerd worden

Publicatie in Trouw ‘Uitgelicht’ | opinieartikel Peter Brouwer, programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt:

Dit is het moment om iedereen die wil werken in te zetten

Bovenop hoge inflatie en snel stijgende energiekosten, bezorgen personeelstekorten op de arbeidsmarkt ondernemers grote zorgen. De vergrijzing en de toekomstige opgaande conjunctuur zal de krapte alleen maar doen toenemen. Er bestaat niet één magische oplossing om de groeiende personeelstekorten weg te werken. Er wordt nu vooral aangespoord op mensen – waar mogelijk – meer uren laten werken, de inzet van arbeidsmigranten en productiviteitsverhoging door technologie.

Ik zie vooral de noodzaak om de arbeidsmarkt inclusiever en meer divers te maken door het inzetten van onbenut arbeidspotentieel. Zodat mensen die nu langs de kant blijven staan óók aan de slag kunnen, of dat nu gaat om vijftigplussers, nieuwkomers, jongeren zonder diploma of mensen met een arbeidsbeperking. In een economie waar ondernemers gebrek aan personeel veelvuldig als probleem noemen, is het logisch om er alles aan te doen om iedereen die wil en kan werken aan een baan te helpen en hun duurzame positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Dat vraagt van werkgevers dat zij eerst zelf gemotiveerd zijn om vervolgens het draagvlak voor diversiteits- en inclusiebeleid onder hun personeel te vergroten. En het vraagt van werknemers dat zij zelf kleur bekennen. Het zijn immers medewerkers die vanaf de werkvloer kansen en uitdagingen kunnen signaleren en elkaar kunnen beïnvloeden. Door hun steun voor het diversiteits- en inclusiebeleid uit te spreken kunnen zij ook andere collega’s inspireren.

Peter Brouwer, programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt bij de Goldschmeding Foundation