Onderwijsprofessionals werken samen aan toekomstbestendig economieonderwijs tijdens de eerste landelijke Week van het Economieonderwijs

16 juni 2022 – Het economieonderwijs op middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten moet vernieuwen om aansluiting te blijven houden bij de samenleving en het werkveld waarin inclusie en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Om deze vernieuwing te ondersteunen en versnellen, organiseren Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, met steun van de Goldschmeding Foundation, van 14 tot en met 18 november 2022 de eerste landelijke Week van het Economieonderwijs. Tijdens deze week vinden onderwijsprofessionals inspiratie en handvatten bij het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs.

 

Toekomstbestendig economieonderwijs

Het economisch denken in de samenleving en het werkveld verschuift. Toch krijgen leiders en werknemers van de toekomst op school en in hun studie voornamelijk de klassieke theorieën aangeleerd. “De mainstream economische theorieën die in veel onderwijsinstellingen worden onderwezen, sluiten niet aan bij verandering naar een meer inclusieve en duurzame economie die in het werkveld te zien is.” stelt Peter Luijten die de week vanuit Leren voor Morgen coördineert. “Studenten worden veelal opgeleid in het dominante neoklassieke denken en doen, terwijl de wereld van morgen vraagt om andere oplossingen. Tegelijkertijd zien we dat het aanpassen van het aanbod van economieonderwijs voor individuele onderwijsprofessionals best ingewikkeld is.”

 

Week van het economieonderwijs

Er gebeurt in verschillende onderwijsinstellingen al veel om het curriculum van het economieonderwijs – binnen de landelijke kaders – inclusiever, duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Tijdens Week van het Economieonderwijs van 14 tot en met 18 november 2022, krijgen deze initiatieven een podium. De week trapt af met een startevent. Daarna vinden de hele week activiteiten plaats waarin goede voorbeelden worden getoond, nieuwe economische principes worden besproken en onderwijsprofessionals elkaar kunnen ontmoeten. Onderwijsprofessionals en instellingen die stappen hebben gezet in het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs komen aan het woord. Hun verhalen bieden inspiratie en handvatten voor anderen om toe te passen in de eigen praktijk. De week sluit af met een feestelijk slotevent.

 

Meer informatie en aanmelden – als bezoeker of als spreker – kan via de website van De Week van het Economieonderwijs. Of bekijk hier de projectpagina op onze website.

 

Over de organisatie

De Week van het Economie-onderwijs wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties, die zich als netwerk inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling. Binnen en buiten het onderwijs en van peuter tot professional.

Het Groene Brein is de brug tussen wetenschap en praktijk, met inter- en transdisciplinaire onderzoeken en projecten rondom de duurzame en circulaire economie.

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Om dit te bereiken, ontwikkelt ONE met denkers en doeners theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan.

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is een filantropisch fonds dat zich inzet om de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend te veranderen. Met meer oog voor het belang van anderen en met ruimte voor iedereen die met werk aan onze samenleving wil bijdragen. Met kennis, eigen geld en haar netwerk ondersteunt ze kansrijke initiatieven die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. Samen zetten zij zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.