Onderwijsprogramma A Broader Mind van start

In februari start de pilot van A Broader Mind. In dit programma werken bachelorstudenten van de Vrije Universiteit (VU) aan hun brede academische en persoonlijke ontwikkeling. Binnen het programma zullen studenten ook de gelegenheid krijgen op vrijwillige basis maatschappelijke organisaties te ondersteunen en daarvan te leren. A Broader Mind wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Tijdens het onderwijsprogramma werken studenten uit verschillende opleidingen samen om zo te leren een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen. Het programma is ontwikkeld door bouwteams van studenten, docenten, wetenschappers, andere medewerkers van de VU en praktijkmensen.

Eerstejaarsstudenten van vijf opleidingen doen mee aan de pilot van A Broader Mind: Criminologie, Sociologie, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en International Business Administration. De officiële start van de pilot vindt op 5 februari plaats.