Online tool WerkUrenBerekenaar is nieuwe stap in openbreken deeltijdklem

Persbericht | Amsterdam, 31 maart 2021

Vandaag lanceren WOMEN Inc., het Nibud en stichting Het Potentieel Pakken de WerkUrenBerekenaar. Deze online tool maakt inzichtelijk wat het onderaan de streep oplevert om meer uren te werken, door naast het salaris ook toeslagen en belastingen te berekenen. Gebruikers van de tool krijgen zo beter inzicht in de financiële consequenties zonder zelf in het complexe systeem van toeslagen en belastingen te hoeven duiken. De tool is voor iedereen te gebruiken, maar heeft mede als doel het openbreken van de ‘deeltijdklem’, waar voornamelijk vrouwen in Nederland door gegrepen worden.

 

Complex belastingstelsel houdt vrouwen in deeltijdklem

In Nederland is nu slechts 53% van de vrouwen financieel onafhankelijk versus 76% van de mannen.

“70% van de vrouwen die parttime werken zouden meer willen werken als verschillende belemmeringen worden weggenomen, blijkt uit De Emancipatiemonitor van 2020. Er is sprake van een gat tussen wens en werkelijkheid en vrouwen zitten als het ware in een deeltijdklem. Bij het openbreken van deze klem hebben de overheid en werkgevers een cruciale rol en is het van belang dat vrouwen zelf voldoende inzicht hebben in hun financiële situatie. Dit laatste kan nu op een simpele manier met de WerkUrenBerekenaar.”

– Emma Lok, directeur bij WOMEN Inc.

In veel sectoren waarin voornamelijk vrouwen werken, zoals het onderwijs en de zorg, is deeltijdwerken de norm. Hierdoor gaan mensen als vanzelf parttime werken, vaak zonder voldoende inzicht te hebben in wat dit voor hun financiële situatie betekent. Deze financiële gevolgen betreffen niet alleen hun huidige inkomen, maar daarmee ook de hoogte van een mogelijke hypotheek en hun pensioenopbouw. Uit onderzoek van Stichting Het Potentieel Pakken blijkt dat bijna 1 op de 4 medewerkers in de zorg een groter contract zou willen met gemiddeld 6 uur per week meer. 70% van de werknemers geeft aan dat beloning een belangrijke reden is om meer te gaan werken. Toch weet 1 op de 3 medewerkers niet wat meer werken oplevert en voor 4 op de 10 is het niet duidelijk waar men terecht kan om dat uit te zoeken.

“Het is lastig om zoiets zelf te berekenen en de angst om toeslagen kwijt te raken is groot, waardoor al snel het idee ontstaat dat bijvoorbeeld meer werken onvoldoende loont. Het Nibud, dat beschikt over deze expertise, bouwde de tool. Zo krijgen gebruikers snel en gemakkelijk inzicht in wat meer of minder werken betekent voor de portemonnee.”

– Arjan Vliegenthart, Nibud-directeur

Meer informatie is te vinden op www.werkurenberekenaar.nl