Ontwikkelen

Faciliteren van (huidige en toekomstige) werknemers in de weg naar werk en vaardigheden in een Duurzame Economie.