Oplossingen om circulaire economie dichterbij te brengen

De Nationale DenkTank heeft vandaag tien concrete oplossingen gepresenteerd om de transitie naar een circulaire metropool te versnellen. Een interdisciplinair team van twintig studenten, recent afgestudeerden en promovendi hebben de afgelopen vier maanden aan deze oplossingen gewerkt.

“Eigenlijk is er een systeemverandering nodig om tot een circulaire economie te komen. Met onze oplossingen hebben we gezocht naar de ruimte die er wél al is in het huidige systeem en die deze ruimte maximaal benut”, zegt deelneemster Nine de Planque van de Nationale DenkTank 2018.

De tien oplossingen staan in het eindrapport ‘De hoogste circularitijd’. Het gaat onder andere om een Terugnameplatform, waarmee consumenten op een gemakkelijke manier oude elektronica kunnen terugsturen de producent. Zij worden daarmee verleid om hun producten circulair te ontwerpen.

Een andere oplossing heet SpaCE. Begin 2019 starten op vier basisscholen in de gemeenten Rotterdam en Haarlemmermeer pilots met dit lespakket. Via een online leeromgeving zullen leerlingen uit groep zeven van de basisschool vier weken lang de ins en outs van grondstoffen en kringlopen leren.

Met de tien oplossingen dragen de DenkTankers bij aan de ambitie van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn.