Oprichter Randstad begint stichting voor ‘liefde en medemenselijkheid’

“Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendconcern Randstad en grondlegger van de flexibele arbeidsmarkt, start een stichting om ‘liefde en medemenselijkheid’ terug te brengen in de samenleving”, schrijven Rob de Lange en Hans Maarsen in het Financieele Dagblad.

‘Er is geen enkel streven meer vanuit de ondernemingen om de belangen van álle belanghebbenden van de onderneming te behartigen’, aldus de zakenman in ruste. Goldschmeding geldt als een van de succesvolste naoorlogse entrepreneurs van Nederland, die het uitzendwezen zo ongeveer eigenhandig heeft uitgevonden.

Om zijn zorgen om te zetten in daden heeft hij besloten ‘een groot bedrag’ uit zijn vermogen te schenken aan de Goldschmeding Foundation, met als doel het opzetten van ‘maatschappelijk relevente projecten die wetenschappelijk zijn onderbouwd’. Het accent ligt daarbij op mens, werk en economie. (…)