Anders denken over economische waarde en democratisering economie noodzaak voor transitie naar welzijnseconomie

Persbericht
Oproep van jonge economen en voormalig minister-president Balkenende: “Anders denken over economische waarde en democratisering economie noodzaak voor transitie naar welzijnseconomie”
Op 12 april wordt het rapport “Towards the Wellbeing Economy” aangeboden aan prof. dr. Jan Peter Balkenende. In het rapport onderzoekt een denktank van jonge economen hoe we de transitie kunnen maken naar een economie gericht op brede welvaart. Deze jonge economen, Sam de Muijnck (voorzitter), Elisa Terragno Bogliaccini en Jim Richard Surie (onderzoekers) hebben specifiek gekeken naar de publieke sector, klimaatbeleid en de financiële sector. De belangrijkste uitkomst: anders denken over economische waarde en de economie democratiseren.

Het rapport van de denktank is onderdeel van het project de ‘Future Markets Consultation’ geleid door voormalig minister-president prof. Jan Peter Balkenende (EUR) en prof. Govert Buijs (VU). Inzichten uit dit rapport zullen verwerkt worden in het ‘Balkenende Report on the Future of Europe’s Economy’ dat later dit jaar zal verschijnen.

“De kernvraag van onze tijd is hoe we de economie eerlijker en duurzamer kunnen maken. Het is geweldig dat een groep van jonge economen een rapport heeft geschreven vol met inzichten hoe we dit kunnen realiseren.”

– Jan Peter Balkenende, voorzitter Future Markets Consultation

Op 12 april om 19:00 wordt het rapport gepresenteerd aan Balkenende tijdens een webinar vanuit Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Tevens vindt dan de prijsuitreiking door Balkenende plaats van een essaywedstrijd voor jonge economen over ‘The Future of Our Economy’.

 

Aanmelden webinar en meer informatie

Aanmelden: www.ourneweconomy.nl/2021/03/24/12-april-towards-the-wellbeing-economy

Meer informatie: www.moralmarkets.org/futuremarketsconsultation

 

Programma: 12 April 2021 (voertaal Engels)
19.00: Opening door moderator David van Overbeek
19.05: Presentatie rapport Towards the Wellbeing Economy door Sam de Muijnck, Elisa Terragno Bogliaccini & Jim R. Surie
19.25: Overhandiging rapport en reactie van Jan Peter Balkenende
19.35: Panel met enkele vooraanstaande jonge economen uit diverse Europese landen
20.00: Prijsuitreiking essaywedstrijd door Jan Peter Balkenende
20.10: Einde

 

Korte inhoud van het rapport
De wereld heeft te maken met een groot aantal uitdagingen, waarvan Covid-19 de meest actuele is. We hebben echter ook te maken met een klimaatcrisis, ecologisch verval, groeiende ongelijkheid, onzekerheid en sociale polarisatie. De ideeën van gisteren zijn niet langer voldoende om deze hedendaagse problemen op te lossen. Daarom is het noodzakelijk om ons economisch denken en handelen te veranderen. We laten hierbij het traditionele neoliberale marktdenken los, waarbij economische groei en winstmaximalisatie centraal staat. In plaats daarvan bewegen we naar een welzijnseconomie waarin brede welvaart centraal staat.
Kernpunten die ook uit het rapport naar voren komen zijn en de transitie versnellen zijn:
–  Beleid gericht op brede welvaart in plaats van op economische groei (BBP) en bedrijven gericht op lange termijn maatschappelijke impact in plaats van op korte termijn financiële winst
– Democratisering van de samenleving met burgerraden en vertegenwoordiging van belanghebbenden in bedrijven
–  Een herwaardering van de publieke sector met hogere beloningen, terugdraaien doorgeslagen privatisering en een vernieuwing van de verzorgingsstaat
–  Een eerlijke energietransitie met een CO2 dividend, ‘prosumer’ economie en missie-gericht industrieel beleid
–  Een dienende financiële sector met meer diversiteit, publieke geldcreatie, schuldkwijtschelding en minder complexe financiële producten

 

Betrokken organisaties
– Moral Markets is een onderzoeksproject naar ‘markt en moraal’ opgezet vanuit vier universiteiten en heeft een website in beheer met artikelen, boeken, en andere content op het terrein van ethiek en economie. www.moralmarkets.org
– Sustainable Finance Lab is een academische denktank aan de Universiteit Utrecht gericht op het verduurzamen van de financiële sector. www.sustainablefinancelab.nl
– Our New Economy is een denktank van jonge economen gericht op vernieuwing van de economie. www.ourneweconomy.nl

Het schrijven van het rapport is mogelijk gemaakt door:
– Goldschmeding Foundation
– Templeton World Charity Foundation, Inc.