Het bestuur

Wie zijn wij?

PROF. DR. Frits Goldschmeding

Prof. dr.Frits Goldschmeding

 • Raad van Toezicht

“Ik stelde mijzelf de vraag welk mensbeeld de grondslag moest vormen voor mijn onderneming en zocht inspiratie bij de wetenschappen, filosofie en theologie. Daar vond ik het DNA van de onderneming en de basis voor de Goldschmeding Foundation.”

Prof. dr.Jan Peter Balkenende

 • Raad van Toezicht

“Ik sta van harte achter het initiatief omdat het een zoektocht wil naar een nieuwe verhouding tussen Economie en Ethiek. Nieuwe inzichten zullen bijdragen aan noodzakelijke vernieuwingen binnen economie, onderzoek en onderwijs.”

De heer Jacques van den Broek

Mr.Jacques van den Broek

 • Raad van Toezicht

“Ik vind het mooi dat het gedachtegoed van Frits in de Goldschmeding Foundation geborgd is. De tijden zijn weliswaar veranderd, in de kern zijn we dat niet – en dat is mooi om te zien.”

drs. Kitty Roozemond

Drs.Kitty Roozemond

 • Raad van Toezicht

“De lange termijn aanpak en filosofie van de Goldschmeding stichting ondersteunen kansen voor duurzame en productieve verhoudingen tussen mens en werk, mensen met elkaar en hun omgeving. Een uitdaging en een voorrecht om erbij betrokken te zijn.”

Mevrouw Herna Verhagen

Mr. Drs.Herna Verhagen

 • Raad van Toezicht

“Vraagstukken op het snijvlak van mens, werk en economie hebben mijn bijzondere interesse. Een bijdrage kunnen leveren aan de stichting die onderzoek naar deze vraagstukken stimuleert en financiert is een bijdrage aan het succes van onze maatschappij.”

Robert Jan van de Kraats

Robert Jan van de Kraats RA

 • Raad van Toezicht

“De mens in combinatie met werk & economie vormt in hoge mate de basis voor ons verdere denken en handelen. Het is een groot voorrecht om als toezichthouder betrokken te zijn bij de projecten op dit terrein door de Goldschmeding Foundation.”

Goldschmeding Foundation - Aartjan de Geus

Aart de Geus

 • Het Bestuur

“Groeiende ongelijkheid en uitputting van de natuur moeten worden gekeerd – hoog tijd voor verandering in economisch denken en handelen. Nieuwe inzichten zijn nodig, en ook aansprekende praktijkvoorbeelden. Dat motiveert mij om aan de prachtige missie van de Goldschmeding Foundation bij te dragen.”

Michiel de Wilde - Goldschmeding Foundation

Michiel de Wilde MBA

 • Het Bestuur

“Een prachtige kans om de kracht van waardegedreven en strategische filantropie te laten zien: het ondersteunen van systeeminnovaties die toekomstige generaties ten goede komen, geschraagd door wetenschappelijk onderzoek.”

Prof. mr. dr.Jaap Winter

 • Het Bestuur
 • Curatorium

“De Goldschmeding Foundation stelt mens-zijn centraal in de samenleving en economie en brengt wetenschap en praktijk daartoe bij elkaar. Dat is essentieel in deze tijd van grote transformatie.”

Prof. dr. Lans Bovenberg

Prof. dr.Lans Bovenberg

 • Curatorium

“Ik draag de Goldschmeding Foundation een warm hart toe omdat zij het gesprek bevordert over actuele maatschappelijke vraagstukken tussen verschillende wetenschappen én tussen wetenschap en praktijk. Met als doel: een betere wereld.”

Prof. dr. Govert Buijs

Prof. dr.Govert Buijs

 • Curatorium

“De Goldschmeding Foundation is uniek omdat ze gedegen academisch onderzoek combineert met een lange termijn perspectief op de bevordering van menselijke waardigheid en bloei in economie en samenleving. Een inspirerende werkplaats voor creatieve en innovatieve ideeën.”

Paul van Geest

Prof. dr.Paul van Geest

 • Curatorium

“Omdat in de Goldschmeding Foundation zin en doel van de mens, diens werk en de economie in hun samenhang worden bestudeerd en worden herleid tot de kracht van de liefde, draag ik de Goldschmeding Foundation een warm hart toe.”

Stefan Stremersch - Goldschmeding Foundation

Prof. dr.Stefan Stremersch

 • Curatorium

“De Goldschmeding Foundation zet zit zich belangeloos in voor een betere wereld vanuit een holistisch economisch kader. Het heeft oog voor excellentie en vertrekt vanuit vertrouwen als basishouding. Er is toch niks mooier dan daar mee je schouders onder zetten?”