Platform de Toekomst van Arbeid presenteert aanbevelingen over werken, leren en verzekeren

Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Met deze voorstellen hoopt PTA de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet te inspireren.

De voorstellen gaan onder meer over een leven lang ontwikkelen. Een idee dat uitvoerbaar is en nu echt van de grond moet komen. Een individuele ontwikkelrekening en een periodieke loopbaan-APK voor volwassenen spelen hierbij een belangrijke rol. PTA pleit verder – evenals de commissie Borstlap – voor het terugdringen van de wildgroei aan arbeidscontracten en wil meer juridische duidelijkheid over het onderscheid tussen werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen. Essentieel daarin is dat de kostenverschillen tussen de verschillende vormen van arbeid kleiner worden.

Geen uitkering maar basisbaan
Baanbrekend is het idee om mensen niet langer een bijstandsuitkering te geven, maar een basisbaan voor 28 uur per week tegen 70 procent van het wettelijk minimum maandloon. Ook moet er als het aan het PTA ligt een zogenaamd Werkhuis komen. Werkenden en werkzoekenden kunnen daar terecht voor advies over werk, opleiding en duurzame inzetbaarheid. Binnen dit Werkhuis werken publieke en private partijen samen om te zorgen dat mensen uiteindelijk niet in een uitkering belanden of blijven zitten, maar zo snel mogelijk van-werk-naar-werk worden bemiddeld. De gevolgen van de coronacrisis maken de noodzaak hiervan heel duidelijk.

Voorstellen leveren 140.000 extra banen op
Er is een doorrekening gedaan voor de voorstellen voor een leven lang ontwikkelen, de spelregels op de arbeidsmarkt, de vormgeving van inkomenszekerheid, de basis van de arbeidsmarkt en de start van jonge kinderen als de werkenden van de toekomst. Wat blijkt? Het totaalpakket aan voorstellen levert ruim 140.000 extra voltijdsbanen op. Ook de productiviteit neemt toe, vooral door de individuele ontwikkelrekening en ingrepen in contractvormen en sociale zekerheid. Verder nemen de totale lasten voor werkgevers met een half miljard af. Voor zelfstandig ondernemers stijgen de lasten met 2,5 miljard. Dat komt onder andere door de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die in het pensioenakkoord is afgesproken en de afschaffing van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling.

De aanbevelingen zijn uitgedacht vóór de coronacrisis. PTA raadt het volgende kabinet aan om haast te maken met de toekenning van leerrechten en een WW-regime dat meer mee-ademt met de conjunctuur. Op die manier kan een deel van de voorstellen de economie stutten of – beter nog – stimuleren.

Maatschappelijke alliantie
De Goldschmeding Foundation is een van de initiatiefnemers van het Platform de Toekomst van Arbeid. In samenwerking met Hans Kamps, Fred van Haasteren en vertegenwoordigers (op persoonlijke titel) van ABU, Cedris, MBO Raad, NRTO, AWVN, Verbond van Verzekeraars en Kindcentra 2020 geven we gehoor aan de oproep van commissie Borstlap om zijn voorstellen verder te brengen.