Innovatie Economie-Onderwijs

Het vak economie veranderen zodat scholieren leren waar de economie in essentie over gaat: over relaties, samenwerken en wederzijds belang

Hoogleraar economie Lans Bovenberg heeft een doel. Hij wil het onderwijs op middelbare scholen verbeteren door nieuwe wetenschappelijke inzichten in het schoolvak economie te verwerken. Economie gaat volgens hem namelijk niet alleen over geld, economie gaat ook over relaties.

Elk jaar volgen honderdduizenden scholieren het vak economie. Zij leren dat de economie draait om zaken als geld, winst en marktwerking. Economische principes die leerlingen helpen in hun dagelijks leven en in hun loopbaan blijven daarmee onderbelicht. Het gaat bijvoorbeeld om inzichten om beter samen te werken.

Menselijke relaties
De laatste decennia heeft de economische wetenschap zich sterk ontwikkeld, onder andere door inzichten uit de psychologie en de biologie. Naast de financiële aspecten draait het in de economie ook om menselijke relaties. Met deze nieuwe inzichten kunnen het inlevingsvermogen en de dienstbaarheid van mensen toenemen, met als gevolg betere samenwerking tussen mensen en een sterkere economie.

Met de Stichting Innovatie Economie-Onderwijs (SIEO) willen prof. dr. Bovenberg en zijn team ervoor zorgen dat het vak economie zich niet langer alleen richt op de financiële kanten van de economie. Het gaat hen om Betekenisvol, Breed en Behapbaar economieonderwijs.

 

“Alle drie de B’s versterken relaties. Betekenisvol onderwijs verstevigt de relatie met het dagelijks leven van jongeren. Breed onderwijs intensiveert relaties tussen de sociale wetenschappen. Behapbaar onderwijs impliceert sterkere relaties tussen de geleerde begrippen.” Lans Bovenberg, hoogleraar Economie Tilburg University

 

Voor een aanpassing van de manier waarop het vak economie wordt gegeven, is het belangrijk dat alle belanghebbenden meewerken. SIEO betrekt daarom leerlingen, leraren economie, scholen, de uitgeverijsector, de overheid en de brede maatschappij bij deze onderwijsinnovatie.

Zo werkt SIEO met een uitgever van lesmateriaal aan de aanpassing van een bestaande lesmethode voor havo en vwo, onder andere op basis van ideeën van scholieren. De lesmethode moet vanaf het schooljaar 2021/2022 in de bovenbouw van havo en vwo gebruikt kunnen worden. Daarnaast werkt SIEO aan keuzekaternen voor alle scholen in het middelbaar onderwijs.

Samenwerking met scholen
De stichting zoekt verder, onder andere met een collegereeks, de samenwerking met scholen en met voorlopers onder leraren economie die hun vak willen verbeteren. Daarnaast wil SIEO een brede maatschappelijke discussie over het economieonderwijs op gang brengen.

Prof. dr. Bovenberg is in het kader van dit project in 2015 aangesteld als bekleder van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel ‘Vernieuwing van Economieonderwijs’ aan Tilburg University.

Foto: Federico Feroldi

De kern van de economie is samenwerking. Ieder mens is waardevol en creatief, maar ook beperkt als zij of hij volledig op zichzelf is aangewezen. Door met elkaar samen te werken en sterke en zwakke punten uit te ruilen, kunnen mensen hun talenten ontplooien ten behoeve van elkaar. Na de scheefgroei die heeft geleid tot de financiële crisis, is er behoefte aan een economie die zich niet alleen richt op individueel eigenbelang maar ook op ethiek, empathie, samenwerking en intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor anderen.